Hopp til hovedinnhold

LADA - Diabetes type 1.5

LADA, eller diabetes 1.5, er en undergruppe av diabetes som har forskjeller fra både diabetes type 2 og diabetes type 1. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til både kriterier og navn på denne tilstanden.

Av: Merethe Kvam, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/diabetes-generelt/lada-diabetes-type-1-5/ 

Autoantistoffer i blodet

Langsomt opphør i insulinproduksjon

Kriterier

Dårlig effekt av antidiabetika

LADA - eller ADASP?

Kilder

Referanser

  1. Diabetesforbundet. LADA (Latent Autoimmune Diabetes of Adults). Sist oppdatert 19.10.2020. www.diabetes.no  
  2. Diabetes Forecast: The other diabetes: LADA, or type 1.5. Mai 2010. Gebel E.
  3. Groop LC, Bottazzo GF, Doniach D. Islet cell antibodies identify latent type I diabetes in patients aged 35-75 years at diagnosis.. Diabetes 1986; 35 (2): 237-41.
  4. Unger J. Latent Autoimmune Diabetes in Adults. American Family Physician 2010; 1;81(7): 843-47.
  5. Maruyama T, Tanaka S, Shimada A, et al. Insulin intervention in slowly progressive insulin-dependent (type 1) diabetes mellitus. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 2008.
  6. http://diabetes.diabetesjournals.org/content/54/suppl_2/S68.full?sid=c9b63026-7c07-4f12-8e50-8af78dbc0f55
  7. Rajkumar V, Levine SN. Latent Autoimmune Diabetes. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; December 29, 2020. onlinelibrary.wiley.com