Hopp til hovedinnhold
Hyperosmolar hyperglykemi kjennetegnes ved uttalt dehydrering og svært høyt blodsukker.
Hyperosmolar hyperglykemi kjennetegnes ved uttalt dehydrering og svært høyt blodsukker.

Hyperosmolar hyperglykemi

Hyperosmolar hyperglykemi er en tilstand som oftest opptrer blant eldre pasienter med diabetes type 2. Utløsende årsak er ofte infeksjon eller annen sykdom. Tilstanden krever sykehusbehandling.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/diabetes-generelt/hyperosmolar-hyperglykemi/ 

Hva er hyperosmolar hyperglykemi?

Årsaker

Symptomer og tegn

Diagnostikk

Behandling

Prognosen ved hyperosmolar hyperglykemi

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hyperosmolar hyperglykemi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Stoner GD. Hyperosmolar hyperglycemic state. Am Fam Physician 2005; 71: 1723-30. PubMed 
  2. Khazai N, Umpierrez G. Hyperosmolar hyperglycaemic state. BMJ Best Practice, last updated Nov 2017. bestpractice.bmj.com 
  3. Kitabchi AE, Hirsch IB, Emmett M. Diabetic ketoacidosis and hyperosmolar hyperglycemic state in adults: Clinical features, evaluation, and diagnosis. UpToDate, last updated Jul 02, 2014. UpToDate 
  4. Nasjonal veileder i endokrinologi. Non-ketotisk diabetisk hyperglykemi. Dato publisert 28.09.2021. www.endokrinologi.no 
  5. Kitabchi AE, Umpierrez GE, Miles JM, et al. Hyperglycemic crises in adult patients with diabetes. Diabetes Care. 2009;32:1335-1343. PubMed 
  6. Fayfman M, Pasquel FJ, Umpierrez GE. Management of Hyperglycemic Crises: Diabetic Ketoacidosis and Hyperglycemic Hyperosmolar State. Med Clin North Am. 2017;101(3):587-606. PubMed 
  7. Kitabchi AE, Umpierrez GE, Murphy MB, et al. Hyperglycemic crises in adult patients with diabetes: a consensus statement from the American Diabetes Association. Diabetes Care 2006; 29: 2739-2748. PubMed 
  8. Hirsch IB, Emmett M. Diabetic ketoacidosis and hyperosmolar hyperglycemic state in adults: Treatment. UpToDate, last updated Sep 24, 2021. UpToDate