Hopp til hovedinnhold
Nedsatt glukosetoleranse regnes ikke som en sykdom i seg selv, men kan være en mulighet til å forebygge at diabetes type 2 oppstår.
Nedsatt glukosetoleranse regnes ikke som en sykdom i seg selv, men kan være en mulighet til å forebygge at diabetes type 2 oppstår.

Nedsatt glukosetoleranse

Nedsatt glukosetoleranse, også betegnet insulinresistens, er et mellomstadium i utviklingen av diabetes type 2. Med økt fysisk aktivitet og omlegging til et sunnere kosthold, kan en forhindre at diabetes oppstår.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/diabetes-type-2/nedsatt-glukosetoleranse/ 

Hva er nedsatt glukosetoleranse?

Påvisning av nedsatt glukosetoleranse

Forekomst av nedsatt glukosetoleranse

Risiko

Behandling

Oppfølging

Kilder

Referanser

  1. Bartnik M, Ryden L, Ferrari R et al. The prevalence of abnormal glucose regulation in patients with coronary artery disease across Europe: the Euro Heart Survey on diabetes and the heart. Eur Heart J 2004; 25: 1880-90. PubMed  
  2. Stene L, Midthjell K, Jenum A et al. Hvor mange har diabetes mellitus i Norge?. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2925-8. PubMed  
  3. Pippitt K, Li M, Gurgle HE. Diabetes Mellitus: Screening and Diagnosis published correction appears in Am Fam Physician. 2016 Oct 1;94(7):533. Am Fam Physician. 2016;93(2):103-109. PMID: 26926406 PubMed  
  4. Hu F, Manson J, Stampfer M, Colditz G, Liu S, Solomon C et al. Diet, lifestyle, and the risk of type 2 diabetes . N Engl J Med 2001; 345: 790-7. PubMed  
  5. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Insulin Resistance & Prediabetes. Site visited 19 July, 2021. www.niddk.nih.gov