Hopp til hovedinnhold

For høy kalsium, veiviser

Kalsium er et grunnstoff som finnes i kroppen, og som er viktig som byggestein i skjelettet og for normal cellefunksjon. Vanlige årsaker til for høy kalsium kan være for høy aktivitet i biskjoldkjertlene, kreftsykdom og analysefeil.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/hormoner-og-naring/for-hoy-kalsium-veiviser/ 

Hva er høyt kalsium?

Om kalsium

Definisjon

Hvilke plager gir forhøyet kalsium?

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldnere årsaker

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hyperkalsemi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Analyser. Kalsium, P. Dato publisert 25.2.2019 (versjon 2.0). www.prosedyrer.no 
 2. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Analyser. Kalsium, fritt, P. Dato publisert 25.2.2019 (versjon 2.0) www.prosedyrer.no 
 3. Shane E. Diagnostic approach to hypercalcemia. UpToDate, last updated Aug 31, 2020. UpToDate 
 4. Michels TC, Kelly KM. Parathyroid disorders. Am Fam Physician 2013; 88: 249-57. American Family Physician 
 5. Marcocci C, Cetani F. Clinical practice. Primary hyperparathyroidism. N Engl J Med. 2011;365 (25):2389–2397.
 6. Silverberg SJ, Bilezikian JP. The diagnosis and management of asymptomatic primary hyperparathyroidism. Nat Clin Pract Endocrinol Metab. 2006;2(9):494–503.
 7. Forsdahl S, Nordmo E. Kalsiumkarbonat og risiko for kalsium-alkali-syndrom. Norsk Farmaceutisk tidsskrift 2015; 123: 21. PubMed 
 8. Donovan PJ, Achong N, Griffin K, et al. PTHrP-mediated hypercalcemia: Causes and survival in 138 patients. J Clin Endocrinol Metab 2015; 100: 2024-9. pmid:25719931 PubMed 
 9. Sharma B, Misicko NE, Hitchcock K, Neher JO. Clinical inquiries. How should you evaluate elevated calcium in an asymptomatic patient? J Fam Pract. 2008;57(4):267–269.
 10. Nasjonal veileder i endokrinologi. Hyperkalsemi. Versjon 1.4. Dato publisert 28.09.2021. Siden besøkt 03.12.2021 www.endokrinologi.no 
 11. Karstrup S, Schaadt BK, Hegedüs L. Billediagnostikk af parathyreoideatumorer. Tidsskr Nog Lægeforen 1999; 119: 3272-4 PubMed 
 12. Parameswaran R, Salgaonkar H. Assessment of hypercalcaemia. BMJ Best Practice, last updated Nov 2017. bestpractice.bmj.com 
 13. Tazmini, K. Hyperkalsemi. Norsk legemiddelhåndbok, sist oppdatert februar 2021. www.legemiddelhandboka.no 
 14. Bilezikian JP, Khan AA, Potts JT Jr; Third International Workshop on the Management of Asymptomatic Primary Hyperthyroidism. Guidelines for the management of asymptomatic primary hyperparathyroidism: summary statement from the third international workshop. J Clin Endocrinol Metab. 2009;94(2):335–339.