Hopp til hovedinnhold
For lavt kalsium påvises i blodprøve.
For lavt kalsium påvises i blodprøve.

For lavt kalsium, veiviser

For lavt kalsium forekommer sjelden og gir få symptomer. Vanlige årsaker kan være vitamin D-mangel, underernæring, hypoparatyreoidisme, nyresvikt, betennelse i bukspyttkjertelen, medikamenter, alkoholmisbruk og annen alvorlig sykdom.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/hormoner-og-naring/for-lav-kalsium-veiviser/ 

Hva er lavt kalsium?

Om kalsium

Definisjon

Forekomst

Hvilke symptomer kan lavt kalsium medføre?

Hva kan årsaken være?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hypokalsemi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Analyser. Kalsium, P. Dato publisert 25.2.2019 (versjon 2.0). www.prosedyrer.no 
  2. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Analyser. Kalsium, fritt, P. Dato publisert 25.2.2019 (versjon 2.0) www.prosedyrer.no 
  3. Michels TC, Kelly KM. Parathyroid disorders. Am Fam Physician 2013; 88: 249-57. American Family Physician 
  4. Hastbacka J, Pettila V. Prevalence and predictive value of ionized hypocalcemia among critically ill patients. Acta Anaesthesiol Scand 2003; 47: 1264-9. PubMed 
  5. Cooper MS, Gittoes NJL . Diagnosis and management of hypocalcaemia . BMJ 2008; 336: 1298-1302. PubMed 
  6. Shoback D. Clinical practice. Hypoparathyroidism. N Engl J Med. 2008;359(4):391–403.
  7. Ayuk J, Gittoes N. Assessment of hypocalcaemia. BMJ Best Practice, last reviewed 9 Sep 2020. bestpractice.bmj.com 
  8. Tazmini K. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Oslo: Norsk legemiddelhåndbok I/S, sist oppdatert 16.10.2019. www.legemiddelhandboka.no