Hopp til hovedinnhold

Struma, veiviser

Struma betyr at skjoldkjertelen er forstørret. Struma kan forekomme ved lavt stoffskifte, ved normalt stoffskifte og ved høyt stoffskifte - det sier altså ikke noe om hva slags sykdom som er årsaken.

Sist revidert:


Hva er struma?

Forekomst

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldne årsaker

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Struma og knuter i tyreoidea. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Tangerud Å, Sigstad E, Fagerlid KH, Paulsen TH, Norheim I. Knuter i tyreoidea – utredning og oppfølging. Tidsskr Nor Legeforen 2020. doi:10.4045/tidsskr.20.0186 DOI 
 2. Heck A, Cappelen T, Følling I. Store struma - utredning og behandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1196-200. PubMed 
 3. Cooper DS, Doherty GM, Haugen BR, et al.; American Thyroid Association (ATA) Guidelines Taskforce on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Revised American Thyroid Association management guidelines for patients with thyroid nodules and differentiated thyroid cancer. Thyroid. 2009;19(11):1167–1214.
 4. Bjøro T, Holmen J, Krüger O et al. Prevalens av hypotyreose og hypertyreose i Nord-Trøndelag Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1022-8.
 5. Russ G, Leboulleux S, Leenhardt L, et al. Thyroid incidentalomas: epidemiology, risk stratification with ultrasound and workup. Eur Thyroid J 2014; 3: 154–63. PMID: 25538897 PubMed 
 6. Stang MT, Carty SE. Recent developments in predicting thyroid malignancy. Curr Opin Oncol. 2009;21(1):11–17.
 7. Yeung MJ, Serpell JW. Management of the solitary thyroid nodule. Oncologist. 2008;13(2):105–112.
 8. Rios A, Rodriguez JM, Canteras M et al. Surgical management of multinodular goiter with compression symptoms. Arch Surg 2005; 140: 49-53. PubMed 
 9. Leuchter I, Becker M, Mickel R et al. Horner's syndrome and thyroid neoplasms. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec 2002; 64: 49-52. PubMed 
 10. Weiss RE, Lado-Abeal J. Thyroid nodules: diagnosis and therapy. Curr Opin Oncol. 2002;14(1):46–52.
 11. Berner Aa, Pradhan M, Jørgensen L, Heilo A, Grøholt KK. Finnålscytologiske undersøkelser av thyreoidea. Tidsskr Nor Lægeforen 2004; 124: 2359-61. PubMed