Hopp til hovedinnhold

Akromegali

Akromegali er en sykdom som skyldes overproduksjon av veksthormon og som oppstår hos voksne personer. Ved overproduksjon av veksthormon hos barn og unge kan det føre til gigantisme.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/hypofysesykdommer/akromegali/ 

Hva er akromegali?

Årsak

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognosen

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Akromegali. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Heck A. Akromegali – diagnostikk og behandling. Indremedisineren, 08.06.2012. indremedisineren.no 
 2. Carlsen SM, Lund-Johansen M, Schreiner T, et al., Preoperative octreotide treatment in newly diagnosed acromegalic patients with macroadenomas increases cure short-term postoperative rates: a prospective, randomized trial. J Clin Endocrinol Metab, 2008; 93: 2984-2990.
 3. Jørgensen JOL, Feldt-Rasmussen UF, Andersen M, Kristensen LØ, Laurberg P, Weeke J. Akromegali: nye behandlingsprincipper. Ugeskr Læger 2007; 169: 904-6. PubMed 
 4. Melmed S, Colao A, Barkan A, et al., Guidelines for acromegaly management: An update. Journal of Clinical Endocrinology Metabolism, 2009; 94: 1509-1517.
 5. Hammer GD, Tyrrell JB, Lamborn KR et al. Transsphenoidal microsurgery for Cushing’s disease: initial outcome and long-term results. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 6348-57. PubMed 
 6. Kauppinen-Mäkelin R, Sane T, Reunanen A, et al., Increased cancer incidence in acromegaly – a nationwide survey. Clin Endocrinol (Oxf), 2010; 72: 278-279.
 7. Bollerslev J. Akromegali – diagnostikk og behandling Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2534-8.
 8. Fougner SL, Heck A. Akromegali. Nasjonal veileder i endokrinologi, sist oppdatert 10.03.2019.
 9. Colao A, Auriemma RS, Pivonello R. The effects of somatostatin analogue therapy on pituitary tumor volume in patients with acromegaly. Pituitary. 2016 Apr;19(2):210-21. PMID:26290466.
 10. Trainer PJ, Drake WM, Katznelson L et al. Treatment of acromegaly with the growth hormone-receptor antagonist pegvisomant. N Engl J Med 2000; 342: 1171-7. New England Journal of Medicine 
 11. Van der Lely AJ, Hutson RK, Trainer PJ et al. Long-term treatment of acromegaly with pegvisomant, a growth hormone receptor antagonist. Lancet 2001; 358: 1754-9. PubMed 
 12. Osa LE, Horjen J, Aanderud S,Lund-Johansen M. Operativ behandling av hormonproduserende hypofyseadenomer. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1330-2. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 13. Esposito V, Santoro A, Minniti G et al. Transsphenoidal adenomectomy for GH-, PRL-, and ACTH-secreting pituitary tumours: outcome analysis in a series of 125 patients. Neurol Sci 2004; 25: 251-6. PubMed 
 14. Holdaway IM, Rajasoorya RC, Gamble GD, Factors influencing mortality in acromegaly. Journal of Clinical Endocrinology Metabolism, 2004; 89: 667-674.
 15. Wassenaar MJ, Biermasz NR, Hamdy NA, et al., High prevalence of vertebral fractures despite normal bone mineral density in patients with long term controlled acromegaly. Eur J Endocrinol. 2011; 164: 475-83. PubMed 
 16. Popovic V, Damjanovic S, Micic D, Nesovic M, Djurovic M, Petakov M et al. Increased incidence of neoplasia in patients with pituitary adenomas. The Pituitary Study Group. Clin Endocrinol 1998; 49: 441-5. PubMed