Hopp til hovedinnhold

Diabetes insipidus

Diabetes insipidus skyldes en forstyrrelse i kroppens væskeregulering. Det er svikt i kommunikasjonen mellom hjernen og nyrene. Konsekvensen blir en betydelig utskillelse av urin og medfølgende sterk tørste.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/hormonsykdommer/diabetes-insipidus/ 

Hva er diabetes insipidus?

Årsaker

Nevrogen diabetes insipidus

Nefrogen diabetes insipidus

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Diabetes insipidus. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Tazmini K, Jørgensen AP. Diabetes insipidus. Nasjonal veileder i endokrinologi. Publisert 06.04.2020. Siden besøkt 06.01.20. www.helsebiblioteket.no 
  2. Bockenhauer D, Bichet DG. Pathophysiology, diagnosis and management of nephrogenic diabetes insipidus. Nat Rev Nephrol 2015; 11:576. PubMed 
  3. Christensen JH, Rittig S. Familial neurohypophyseal diabetes insipidus--an update. Semin Nephrol 2006; 26:209. PubMed 
  4. Strom TM, Hortnagel K, Hofmann S, et al. Diabetes insipidus, diabetes mellitus, optic atrophy and deafness (DIDMOAD) caused by mutations in a novel gene (wolframin) coding for a predicted transmembrane protein. Hum Mol Genet. 1998; 7: 2021. PubMed 
  5. Pediatriveileder fra Norsk barnelegeforening: Generell veileder, Endokrinologi, metabolisme og genetikk, Diabetes insipidus, Nettsiden revidert 2017 og besøkt 06.01.21 www.helsebiblioteket.no 
  6. Majzoub JA, Muglia LJ. Disorders of the posterior pituitary. I: Sperling M, red. Pediatric Endocrinology. Philadelphia: WB Saunders, 1996:195-228.
  7. Koskimies O, Pylkkanen J. Water intoxication in infants caused by the urine concentration test with the vasopressin analogue (dDAVP). Acta Paediatr Scand 1984; 73: 131. PubMed