Hopp til hovedinnhold

Hypofysesykdommer

Sykdommer i hypofysen er ofte svulstsykdommer. Mange av disse svulstene produserer økte mengder av ett hormon, mens de kan medføre nedsatt produksjon av andre hormoner.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/hypofysesykdommer/hypofysesykdommer/ 

Hva er hypofysen?

Hormonstyring

Hvordan oppstår sykdom?

Over- eller underproduksjon i hypofysen

Diagnostikk

Behandling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hypofysesykdommer. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Chehade JM, Sultan S. Assessment of pituitary mass. BestPractice, last updated July 29, 2013.
 2. Lake MG, Krook LS, Gruz SV. Pituitary adenomas: an overview. Am Fam Physician 2013; 88: 319-27. American Family Physician 
 3. Melmed S. Pituitary-tumor endocrinopathies. N Engl J Med 2020; 382:937-950. doi:10.1056/NEJMra1810772 DOI 
 4. Lund-Johansen M, Aanderud S, Schreiner T, et al. Ikke-hormonproduserende hypofyseadenomer. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2253-6. PubMed 
 5. Gittleman H, Ostrom QT, Farah PD, et al. Descriptive epidemiology of pituitary tumors in the United States, 2004-2009. J Neurosurg 2014;121:527-535. PubMed 
 6. Iacovazzo D, De Marinis L. Treatment of hyperprolactinemia in post-menopausal women: pros. Endocrine. 2015 Feb;48(1):76-8. doi: 10.1007/s12020-014-0377-9 DOI 
 7. Jørgensen AP, Bollerslev J. Hyperprolaktinemi. Nasjonal veileder i endokrinologi. Sist oppdatert 03.01.2020. www.endokrinologi.no 
 8. Osa LE, Horjen J, Aanderud S, Lund-Johansen M. Operativ behandling av hormonproduserende hypofyseadenomer. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1330-2. PubMed 
 9. Rogers A, Karavitaki N, Wass JA. Diagnosis and management of prolactinomas and non-functioning pituitary adenomas. BMJ. 2014;349:g5390. doi: 10.1136/bmj.g5390. DOI 
 10. Svartberg J, Carlsen J, Cappelen J, Aanderud S, Lund-Johansen M, Schreiner T et al. Hyperprolaktinemi og prolaktinom - utredning og behandling Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 494 - 8.
 11. Higham CE, Johannsson G, Shalet SM. Hypopituitarism.Lancet. 2016 Nov 12;388(10058):2403-2415. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30053-8. Epub 2016 Mar 31. PMID: 27041067. PubMed 
 12. Eda M, Saeki N, Fujimoto N, Sunami K. Demonstration of optic pathway in large pituitary adenoma on heavily T2 weighted MR images. Br J Neurosurg 2002; 16: 21 - 9. PubMed 
 13. Famini P, Maya MM, Melmed S. Pituitary magnetic resonance imaging for sellar and parasellar masses: ten-year experience in 2598 patients. J Clin Endocrinol Metab 2011;96:1633-1641. PubMed 
 14. Chin BM, Orlandi RR, Wiggins RH 3rd. Evaluation of the sellar and parasellar regions. Magn Reson Imaging Clin N Am 2012;20:515-543. PubMed 
 15. Jørgensen AP, Bollerslev J, Øystese KA, et al. Hypofyseadenom. Nasjonal veileder i endokrinologi, 26.02.2020. www.helsebiblioteket.no 
 16. Gittoes NJL, Bates AS, Tse W, Bullivan B, Shephard MC, Clayton RN et al. Radiotherapy for pituitary tumours. Clin Endocrinol (Oxford)1998; 48: 331 - 7. PubMed 
 17. Turner HE, Stratton IM, Byrne JV, Adams CBT, Wass JAH. Audit of selected patients with non-functioning piuitary adenomas treated without irradiation - a follow-up study. Clin Endocrinol (Oxford) 1999; 51: 281 - 4. PubMed 
 18. Thoren M, Høybye C, Grenback E, Degerblad M, Rahn T, Hulting AL. The role of gamma knife radiosurgery in the management of pituitary adenomas. J Neurooncol 2001; 54: 197 - 203. PubMed 
 19. Lillehei KO, Kirschmann DL, Kleinschmidt-Demasters BK, Ridgway EC. Reassessment of the role of radiation therapy in the treatment of endocrine inactive pituitary macroadenomas. Neurosurgery 1998; 43: 432 - 9. PubMed 
 20. Suhardja A, Kovacs K, Rutka J. Genetic basis of pituitary adenoma invasiveness: a review. J Neurooncol 2001; 52: 195 - 204. PubMed 
 21. Jonsson B, Nilsson B. The impact of pituitary adenoma on morbidity. Increased sick leave and disability retirement in a cross-sectional analysis of Swedish national data. Pharmacoeconomics 2000; 18: 73 - 81. PubMed 
 22. Bates AS, Bullivant B, Sheppard MC, Stewart PM. Life expectancy following surgery for pituitary tumors. Clin Endocrinol 1999; 50: 315 - 9. PubMed 
 23. Rosén T, Bengtsson B-Å. Premature mortality due to cardiovascular diseases in hypopituitarism. Lancet 1990; 336: 285 - 8. PubMed