Hopp til hovedinnhold

Lipødem

Lipødem er en tilstand med sykelig fettansamling i sete, lår og legger, eventuelt armer. Det er ofte en smertefull tilstand, og den bedres ikke ved slanking. Årsaken er ukjent, men det er åpenbart en arvelig tilstand.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/diverse/lipodem/ 

Hva er lipødem ?

Forekomst

Årsaker

Symptomer og tegn

Diagnostikk

Behandling

Forløp og prognose

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Lipødem. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Fife CE, Maus EA, Carter MJ. Lipedema: A frequently misdiagnosed and misunderstood fatty deposition syndrome. Adv Skin Wound Care 2010;23:81–92; quiz 93–94. PMID: 20087075. PubMed 
 2. Okhovat J-P, Alavi A. Lipedema. A review of the literature. Int J Low Extrem Wounds 2015; 14: 262-7. pmid:25326446 PubMed 
 3. Buck DW, Herbst KL. Lipedema: A relatively common disease with extremely common misconceptions. Plast Reconstr Surg Glob Open 2016; 4: e1043. pmid:27757353 PubMed 
 4. Szolnoky G, Nagy N, Kovacs RK, et al. Complex decongestive physiotherapy decreases capillary fragility in lipedema. Lymphology 2008; 41: 161-6. pmid:19306662 PubMed 
 5. Fife CE, Maus EA, Carter MJ. Lipedema: A frequently misdiagnosed and misunderstood fatty deposition syndrome. Adv Skin Wound Care 2010; 23: 8192. pmid:20087075 PubMed 
 6. Bauer A-T, von Lukowicz D, Lossagk K, et al. New Insights on Lipedema: The Enigmatic Disease of the Peripheral Fat. Plastic and Reconstructive Surgery. 2019; 144 (6) : 1475-1484. doi:10.1097/PRS.0000000000006280 DOI 
 7. Wenczl E, Daróczy J. Lipedema, a barely known disease: Diagnosis, associated diseases and therapy (in Hungarian). Orv Hetil. 2008;149:2121–2127. PMID: 18977739. PubMed 
 8. De Weerd L, Weum S. Lipødem. En ny utfordring for plastikkirurger. Kirurgen 2020; 2: 48-53. PubMed 
 9. Forner-Cordero I, Szolnoky G, Forner-Cordero A, Kemény L. Lipedema: An overview of its clinical manifestations, diagnosis and treatment of the disproportional fatty deposition syndrome: Systematic review. Clin Obes. 2012;2:86–95. PMID: 25586162. PubMed 
 10. Schmeller W, Hueppe M, Meier-Vollrath I. Tumescent liposuction in lipoedema yields good long-term results. Br J Dermatol 2012; 166: 161-8. pmid:21824127 PubMed 
 11. Reich-Schupke S, Altmeyer P, Stücker M. Thick legs - not always lipedema. Review article. J Dtsch Dermatol Ges 2013; 11: 225-33. pmid:23231593 PubMed