Hopp til hovedinnhold

Høyt stoffskifte, hypertyreose

Høyt stoffskifte er en sykdom som skyldes økt produksjon av hormoner som lages i skjoldkjertelen. Symptomene kan blant annet inkludere hjertebank, nervøsitet, tretthet, vekttap, svetting og stirrende blikk.

Sist oppdatert: Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/skjoldkjertelsykdommer/hoyt-stoffskifte-hypertyreose/ 

Hva er hypertyreose?

Årsaker

Diagnosen

Behandling

Medikamenter

Radioaktiv behandling

Kirurgi

Langtidsutsikter

Å leve med hypertyreose

Vil du vite mer?

Kurs om stoffskiftesykdommer

Quiz

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hypertyreose. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. De Leo S, Lee SY, Braverman LE. Hyperthyroidism. Lancet 2016 Aug 27; 388(10047): 906–918. www.ncbi.nlm.nih.gov 
 2. Pearce EN. Diagnosis and management of thyrotoxicosis. BMJ 2007; 332: 1369-73. PubMed 
 3. Cooper DS, Biondi B. Subclinical thyroid disease. Lancet. 2012;379:1142–54.
 4. Bjøro T, Holmen J, Krüger Ø, et al. Prevalens av hypotyreose og hypertyreose i Nord-Trøndelag. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1022-8. PubMed 
 5. Garmendia Madariaga A, Santos Palacios S, Guillén-Grima F, Galofré JC. The incidence and prevalence of thyroid dysfunction in Europe: a meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99:923–31. PMID: 24423323 PubMed 
 6. Nasjonal veileder i endokrinologi. Graves' hypertyreose. Dato publisert: 30.09.2021. www.endokrinologi.no 
 7. Menconi F, Marcocci C, Marinò M. Diagnosis and classification of Graves’ disease. Autoimmun Rev. 2014;13:398–402. PMID: 24424182 PubMed 
 8. Ross DS, Burch HB, Cooper DS, et al. 2016 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of Hyperthyroidism and other causes of Thyrotoxicosis. Thyroid 2016; 26: 10. DOI: 10.1089/thy.2016.0229 DOI 
 9. Schwartz F, Bergmann N, Zerahn B, Faber J. Incidence rate of symptomatic painless thyroiditis presenting with thyrotoxicosis in Denmark as evaluated by consecutive thyroid scintigraphies. Scand J Clin Lab Invest. 2013;73:240–44. PMID: 23438331 PubMed 
 10. Anfinsen O-G, Lima K. Amiodaronindusert tyreotoksikose. Tidsskr Nor Legeforen 2021. doi:10.4045/tidsskr.21.0047 DOI 
 11. Kravets I. Hyperthyroidism: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician. 2016;93(5):363-370. PubMed 
 12. Vaidya B, Pearce SH. Diagnosis and management of thyrotoxicosis. BMJ. 2014;349:g5128. doi: 10.1136/bmj.g5128.
 13. Ross DS. Diagnosis of hyperthyroidism. UpToDate, last updated Oct 15, 2021. UpToDate 
 14. Bahn Chair RS, Burch HB, Cooper DS, et al. Hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis: management guidelines of the American Thyroid Association and American Association of Clinical Endocrinologists. Thyroid 2011; 21: 593. PubMed 
 15. Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus). Anbefalte analyser ved utvalgte kliniske problemstillinger. Siden besøkt 28.09.2020. www.noklus.no 
 16. Babovic A, Müller C, Bach-Gansmo C. Når er det indikasjon for thyreoideascintigrafi?. Tidsskr Nor Legeforen 2013.
 17. Burch HB, Burmann KD, Cooper DS. A 2011 survey of clinical practice patterns in the management of Graves' disease. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97: 4549. pmid:23043191 PubMed 
 18. Cooper DS. Antithyroid drugs. N Engl J Med 2005; 352: 905-17. New England Journal of Medicine 
 19. Abraham P, Avenell A, McGeoch SC, Clark LF, Bevan JS. Antithyroid drug regimen for treating Graves' hyperthyroidism. Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 1. Art. No.: CD003420. DOI: 10.1002/14651858.CD003420.pub4 DOI 
 20. Bogazzi F, Giovanetti C, Fessehatsion R, et al. Impact of lithium on efficacy of radioactive iodine therapy for Graves' disease: a cohort study on cure rate, time to cure, and frequency of increased serum thyroxine after antithyroid drug withdrawal. J Clin Endocrinol Metab 2010; 95: 201-8. PubMed 
 21. Ross DS. Graves' hyperthyroidism in nonpregnant adults: Overview of treatment. UpToDate, last updated Jul 28, 2020. UpToDate 
 22. Colaco SM, Si M, Reiff E, Clark OH. Hyperparathyroidism after radioactive iodine therapy. Am J Surg 2007; 194: 323-7. PubMed