Hopp til hovedinnhold

Knutestruma

Knutestruma omfatter hele spektret fra tilfeldig oppdaget liten enkeltstående knute i skjoldkjertelen til store struma som strekker seg ned i brysthulen. Strumaet kan trykke mot luftrøret og noen utvikler høyt stoffskifte.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/skjoldkjertelsykdommer/knutestruma/ 

Hva er knutestruma?

Forekomst

Årsaker

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Multiknutestruma. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Heck A, Cappelen T, Følling I. Store struma - utredning og behandling. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1196-200. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 2. Marqusee E, Benson CB, Frates MC, et al. Usefulness of ultrasonography in the management of nodular thyroid disease. Ann Intern Med 2000; 133: 696-700. Annals of Internal Medicine 
 3. Tonacchera M, Vitti P, De Servi M, et al. Gain of function TSH receptor mutations and iodine deficiency: implications in iodine prophylaxis. J Endocrinol Invest. 2003;26(suppl 2):2-6.
 4. Bjøro T, Holmen J, Krüger O et al. Prevalens av hypotyreose og hypertyreose i Nord-Trøndelag Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1022-8.
 5. Knudsen N, Perrild H, Christiansen E, Rasmussen S, DigePetersen H, Jørgensen T. Thyroid structure and size and two-year follow-up of solitary cold thyroid nodules in an unselected population with borderline iodine deficiency. Eur J Endocrinol 2000; 142: 224-30. PubMed 
 6. Hegedus L, Bonnema SJ, Bennedbaek FN. Management of simple nodular goiter: current status and future perspectives. Endocr Rev 2003; 24: 102-32. PubMed 
 7. Ross DS. Clinical presentation and evaluation of goiter in adults. UpToDate, last updated Jul 25, 2017. www.uptodate.com 
 8. Howarth DM, Epstein MT, Thomas PA et al. Outpatient management of patients with large multinodular goitres treated with fractionated radioiodine. Eur J Nucl Med 1997; 24: 1465-9. PubMed 
 9. Jarløv AE, Nygaard B, Hegedüs L, Hartling SG, Hansen JM. Observer variation in the clinical and laboratory evaluation of patients with thyroid dysfunction and goiter. Thyroid 1998; 8: 393-8. PubMed 
 10. Hegedüs L. Thyroid ultrasound. Endocrinol Metab Clin North Am 2001; 30: 339-60. PubMed 
 11. Rios A, Rodriguez JM, Canteras M et al. Surgical management of multinodular goiter with compression symptoms. Arch Surg 2005; 140: 49-53. PubMed 
 12. Bahn RS, Burch HB, Cooper DS, et al. Hyperthyroidism and other causes of thyrotoxicosis: management guidelines of the American Thyroid Association and American Association of Clinical Endocrinologists. Endocr Pract 2011;17:456-520. PubMed 
 13. Bononi M, de Cesare A, Atella F et al. Surgical treatment of multinodular goiter: incidence of lesions of the recurrent nerves after total thyroidectomy. Int Surg 2000; 85: 190-3. PubMed 
 14. Pearce EN. Toxic multinodular goitre. BestPractice, last updated Oct, 2017.
 15. Cooper DS. Antithyroid drugs. N Engl J Med 2005;352:905-917. New England Journal of Medicine