Hopp til hovedinnhold

Lavt stoffskifte ved graviditet

Lavt stoffskifte, hypotyreose, når du er gravid, kan ha en rekke mulige skadeeffekter og skal derfor behandles. Behandlingen er enkel og med riktig behandling er utsiktene svært gode.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/familie/graviditet/svangerskap-og-fodsel/sykdommer/svangerskap-og-sykdom/lavt-stoffskifte-ved-graviditet/ 

Hva er hypotyreose?

Stoffskifte i svangerskap

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Hypotyreose i svangerskap. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Norheim I, Åsvold BO, Nedrebø BG. Nasjonal Veileder i Endokrinologi. Hypotyreose og svangerskap, sist oppdatert nov 2016. Sist oppdatert 09.04.2022 www.endokrinologi.no 
 2. Reseptregisteret. Folkehelseinstituttet. Søk 07.05.19 www.reseptregisteret.no 
 3. Andersen SL, Carlé A, Olsen J, Laurberg P. Hypothyroidism incidence in and around pregnancy: a Danish nationwide study. Eur J Endocrinol. 2016 Nov;175(5):387-93. Epub 2016 Aug 10. PMID: 27511824 PubMed 
 4. Pettersen ÅTR. et al. Tyroideasykdommer under graviditet og fødsel. Norsk gynekologisk forening Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4. www.legeforeningen.no 
 5. Alexander EK, Pearce EN, Brent GA et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and the postpartum. Thyroid 2017; 27: 315-89. pmid:28056690 PubMed 
 6. Derakhshan A, Shu H, Broeren MAC et al. Reference Ranges and Determinants of Thyroid Function During Early Pregnancy: The SELMA Study. J Clin Endocrinol Metab. 2018 Sep 1;103(9):3548-3556. PMID: 29982605 PubMed 
 7. Helsedirektoratet. Risiko for jodmangel. IS-0591. Helsedirektoratet, Oslo 2016. helsedirektoratet.no 
 8. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018 www.helsedirektoratet.no 
 9. Casey BM, Thom EA, Peaceman AM et al. Treatment of Subclinical Hypothyroidism or Hypothyroxinemia in Pregnancy. N Engl J Med 2017; 376: 815-25. pmid:28249134 PubMed 
 10. Dhillon-Smith RK, Middleton LJ, Sunner KK et al. Levothyroxine in Women with Thyroid Peroxidase Antibodies before Conception. N Engl J Med 2019; 380: 1316-25. pmid:30907987 PubMed 
 11. Reid SM, Middleton P, Cossich MC, Crowther CA, Bain E. Interventions for clinical and subclinical hypothyroidism pre-pregnancy and during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, 5: CD007752.pub3 Cochrane (DOI) 
 12. Toloza FJK, Derakhshan A, Männistö T, et al. Association between maternal thyroid function and risk of gestational hypertension and pre-eclampsia: a systematic review and individual-participant data meta-analysis. Lancet Diabet Endocrinol 2022. pmid:35255260. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov