Hopp til hovedinnhold

Myksødemkoma

Myksødemkoma er sjelden i våre dager. Tilstanden kan oppstå etter langvarig, udiagnostisert lavt stoffskifte og som følge av en eller annen stressituasjon.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/skjoldkjertelsykdommer/myksodemkoma/ 

Hva er myksødemkoma?

Årsaker

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?