Hopp til hovedinnhold

Fiskeodør syndromet

Fiskeodør syndromet er en sjelden tilstand der nedbrytningen av visse avfallsstoffer i kroppen er forstyrret. Resultatet blir økt utskillelse av stoffet trimetylamin som har en kraftig lukt av råtten fisk.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/arvelige-og-medfodte-tilstander/fiskeodor-syndromet/ 

Hva er fiskeodør syndromet?

Årsak

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Fiskeodør syndromet. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Mitchell SC, Smith RL. trimetylaminuria: The fish malodor syndrome. Drug Metabolism and Disposition 2001; 29: 517-21. PubMed 
  2. Messenger J, Clark S, Massick S, Bechtel M. A review of trimethylaminuria: (fish odor syndrome). J Clin Aesthet Dermatolv 2013; 6: 45-8 . pmid:24307925 PubMed 
  3. Haugaard LK, Lund AM, Patursson P, Christensen E. Fish odour--could be a sign of trimethylaminuria. Ugeskr Laeger 2010; 172: 3268-9. PubMed 
  4. Shimizu M, Cashman JR, Yamazaki H. Transient trimethylaminuria related to menstruation. BMC Med Genet. 2007;8:2. PubMed