Hopp til hovedinnhold

Insulinom

Insulinom er en svulst i bukspyttkjertelen (pankreas). Symptomer på insulinom er de samme som ved lavt blodsukker: synssløring, dobbeltsyn, hodepine, svette, skjelving, svakhet, hjertebank og sultfølelse.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/bukspyttkjertelsykdommer/insulinom/ 

Hva er insulinom?

Symptomer

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Insulinom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Vella A. Insulinoma. UpToDate, last updated Jan 21, 2021. UpToDate 
  2. Placzkowski KA, Vella A, Thompson GB, et al. Secular trends in the presentation and management of functioning insulinoma at the Mayo Clinic, 1987-2007. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 1069-73. PubMed 
  3. Lupsa BC, Chong AY, Cochran EK, et al. Autoimmune forms of hypoglycemia. Medicine (Baltimore) 2009; 88:141. PubMed 
  4. Kinova MK. Diagnostics and treatment of insulinoma. Neoplasma, 2015;62(5):692-704. doi: 10.4149/neo_2015_083.
  5. Christ E, Antwi K, Fani M, Wild D. Innovative imaging of insulinoma: the end of sampling? A review. Endocr Relat Cancer. 2020;27(4):R79-R92. PMID: 31951592 PubMed