Hopp til hovedinnhold

Kortvoksthet

Kortvoksthet kan ha mange årsaker, men i de fleste tilfeller dreier det seg om arvelig kortvoksthet. I visse tilfeller kan tilstanden behandles med veksthormon i oppveksten.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/ulike-sykdommer/kortvoksthet/ 

Hva er kortvoksthet?

Årsaker

Forsinket vekst og pubertet

Familiær kortvoksthet

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Illustrasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Veksthemming hos barn. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Júlíusson PB, Bjørndalen H, Köpp UMS, Bjerknes R. Kortvoksthet og vekstretardasjon. Generell veileder i pediatri. Norsk barnelegeforening. Sist revidert 2019. www.helsebiblioteket.no 
  2. Sisley S, Trujillo MV, Khoury J, Backeljauw P. Low incidence of pathology detection and high cost of screening in the evaluation of asymptomatic short children. J Pediatr 2013; 163: 1045-51. pmid:23706358 PubMed 
  3. Richmond EJ, Rogol AD. Growth hormone treatment for idiopathic short stature. UpToDate, last updated May 19, 2020. UpToDate 
  4. Maiorana A, Cianfarani S. Impact of growth hormone therapy on adult height of children born small for gestational age. Pediatrics 2009; PMID:19706577. PubMed