Hopp til hovedinnhold

Multippel endokrin neoplasi (MEN)

MEN er en sjelden tilstand med svulster i flere hormonproduserende organer - hyppigst i skjoldkjertelen, biskjoldkjertlene, bukspyttkjertelen, binyrene og hypofysen.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hormoner-og-naring/diverse/multippel-endokrin-neoplasi/ 

Hva er multippel endokrin neoplasi?

Symptomer

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Multippel endokrin neoplasi. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Pretorius M, Thordarson HB, Fougner SL, Husebye E. Multippel endokrin neoplasi type 1 (MEN1). Publisert 10.03.2019. www.endokrinologi.no 
 2. Pretorius M, Thordarson H, Fougner SL, Husebye E. Multippel endokrin neoplasi type 2 (MEN2). Nasjonal veileder i endokrinologi. Publisert 10.03.2019. www.endokrinologi.no 
 3. Bartsch DK, Langer P, Rothmund M. Surgical aspects of gastrinoma in multiple endocrine neoplasia type 1. Wien Klin Wochenschr. 2007;119:602-608. PubMed 
 4. Vierimaa O, Ebeling TM, Kytola S, et al. Multiple endocrine neoplasia type 1 in Northern Finland: clinical features and genotype phenotype correlation. Eur J Endocrinol. 2007;157:285-294. PubMed 
 5. Husebye ES, Varhaug JE, Heimdal K. Arvelige endokrine tumorsykdommer. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2964-7. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 6. Brandi ML, Gagel RF, Angeli A et al. Guidelines for diagnosis and therapy of MEN type 1 and type 2. J Clin Endocrinol Metab 2001; 86: 5658-71. PubMed 
 7. Johnston LB, Chew SL, Trainer PJ: Screening children at risk of developing inherited endocrine neoplasia syndromes. Clin Endocrinol (Oxf) 2000; 52: 127-36. PubMed 
 8. Thakker RV, Newey PJ, Walls GV, et al; Endocrine Society. Clinical practice guidelines for multiple endocrine neoplasia type 1 (MEN1). J Clin Endocrinol Metab. 2012;97:2990-3011. PubMed 
 9. Anlauf M, Garbrecht N, Henopp T, et al. Sporadic versus hereditary gastrinomas of the duodenum and pancreas: distinct clinico-pathological and epidemiological features. World J Gastroenterol. 2006;12:5440-5446. PubMed 
 10. Arnold A. Multiple endocrine neoplasia type 1: Treatment. UpToDate, last updated May 15, 2015. UpToDate 
 11. Lips CJ. Approach to therapy in multiple endocrine neoplasia type 2. UpToDate, last updated Dec 30, 2014. UpToDate 
 12. Frohnauer MK, Decker RA: Update on the MEN 2A c804 RET mutation: is prophylactic thyroidectomy indicated? Surgery 2000; 128: 1052-7. Surgery 
 13. Hassett S, Costigan C, McDermott M: Prophylactic thyroidectomy in the treatment of thyroid medullary carcinoma. Age for surgery? Eur J Pediatr Surg 2000; 10: 334-6. PubMed 
 14. Skinner MA, Moley JA, Dilley WG, Owzar K, DeBenedetti MK, Wells SA. Prophylactic thyroidectomy in multiple endocrine neoplasia type 2A. N Engl J Med 2005; 353: 1105-13. PubMed