Hopp til hovedinnhold

Hypokalsemi

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


 1. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Analyser. Kalsium, P. Dato publisert 25.2.2019 (versjon 2.0). www.prosedyrer.no  
 2. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Analyser. Kalsium, fritt, P. Dato publisert 25.2.2019 (versjon 2.0) www.prosedyrer.no  
 3. Michels TC, Kelly KM. Parathyroid disorders. Am Fam Physician 2013; 88: 249-57. American Family Physician  
 4. Hastbacka J, Pettila V. Prevalence and predictive value of ionized hypocalcemia among critically ill patients. Acta Anaesthesiol Scand 2003; 47: 1264-9. PubMed  
 5. Cooper MS, Gittoes NJL . Diagnosis and management of hypocalcaemia . BMJ 2008; 336: 1298-1302. PubMed  
 6. Shoback D. Clinical practice. Hypoparathyroidism. N Engl J Med. 2008;359(4):391–403.
 7. Ayuk J, Gittoes N. Assessment of hypocalcaemia. BMJ Best Practice, last reviewed 9 Sep 2020. bestpractice.bmj.com  
 8. Tazmini K. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Oslo: Norsk legemiddelhåndbok I/S, sist oppdatert 16.10.2019. www.legemiddelhandboka.no  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • John Cooper, spesialist i allmennmedisin og indremedisin, Medisinsk avdeling, Sentralsjukehuset i Rogaland, Stavanger
 • Stein Vaaler, overlege dr. med., Senter for Klinisk Epidemiologi, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo