Hopp til hovedinnhold

Autoimmunt polyendokrint syndrom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Tilstanden er en kombinasjon av kronisk autoimmun binyrebarksvikt (Addisons sykdom) med autoimmun tyreoideasykdom, type I autoimmun diabetes mellitus, eller begge
Forekomst:
Prevalens er i Europa 11-14 per 100.000
Symptomer:
Symptomer på binyrebarksvikt er uspesifikke og felles med mange andre tilstander, og de kan variere i de tidlige stadier av sykdommen, eks. trøtthet, pigmentforandringer
Funn:
Kliniske funn er pigmentendringer, hypotensjon
Diagnostikk:
Aktuelle tester s-kortisol, tyreoideaprøver, blodsukker, antistoff-tester
Behandling:
Består i å korrigere hormonsvikten
 1. Ferre EM, Rose SR, Rosenzweig SD, et al. Redefined clinical features and diagnostic criteria in autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy. JCI Insight 2016; 1. PMID: 27588307. PubMed  
 2. Majeroni BA, Patel P. Autoimmune polyglandular syndrome, type II. Am Fam Physician 2007; 75: 667-70. PubMed  
 3. Aung K. Type III polyglandular autoimmune syndrome. Medscape, last updated Sep 22, 2017. emedicine.medscape.com  
 4. Kahaly GJ. Polyglandular autoimmune syndromes. Eur J Endocrinol. 2009 Jul. 161(1):11-20.
 5. Betterle C, Dal Pra C, Mantero F, Zanchetta R. Autoimmune adrenal insufficiency and autoimmune polyendocrine syndromes: autoantibodies, autoantigens, and their applicability in diagnosis and disease prediction. Endocr Rev 2002; 23: 327-64. PubMed  
 6. Elfström P, Montgomery SM, Kämpe O, et al. Risk of primary adrenal insufficiency in patients with celiac disease. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92:3595. PubMed  
 7. Lovas K, Husebye ES. High prevalence and increasing incidence of Addison's disease in western Norway. Clin Endocrinol (Oxf) 2002; 56: 787-91. PubMed  
 8. Laureti S, Vecchi L Santeusanio F, Falorni A. Is the prevalence of Addison's disease underestimated? J Clin Endocrinol Metab 1999; 84: 1762. PubMed  
 9. Falorni A, Laurenti S, Santeusanio F. Autoantibodies in autoimmune polyendocrine syndrome type II. Endocrinol Metab Clin North Am 2002; 31: 369-89. PubMed  
 10. Graves L III, Klein RM, Walling AD. Addisonian crisis precipitated by thyroxine therapy: a complication of type 2 autoimmune polyglandular syndrome. South Med J 2003; 96: 824-7. PubMed  
 11. Hansen MP, Matheis N, Kahaly GJ. Type 1 diabetes and polyglandular autoimmune syndrome: A review. World J Diabetes. 2015; 6: 67-79. PubMed  
 12. Myhre AG, Undlien DE, Løvås K, et al. Autoimmune adrenocortical failure in Norway autoantibodies and human leukocyte antigen class II associations related to clinical features. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87: 618-23. PubMed  
 13. Løvås K, Husebye ES. Kortisol i spytt ved sykdom i binyrene. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 730-2. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 14. Eisenbarth GS, Gottlieb PA. Autoimmune polyendocrine syndromes. N Engl J Med 2004; 350: 2068-79. New England Journal of Medicine  
 15. Roberts CG, Ladenson PW. Hypothyroidism. Lancet 2004; 363: 793-803. PubMed  
 16. Falorni A, Laureti S, De Bellis A, Zanchetta R, Tiberti C, Arnaldi G, et al., for the SIE Addison Study Group. Italian addison network study: update of diagnostic criteria for the etiological classification of primary adrenal insufficiency. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 1598-604. PubMed  
 17. Gumieniak O, Farwell AP. Schmidt's syndrome and severe hyponatremia: report of an unusual case and review of the related literature. Endocr Pract 2003; 9: 384-8. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kristian Løvås, overlege dr. med., Endokrinologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssykehus, Bergen