Hopp til hovedinnhold

Diabetisk ketoacidose

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Diabetisk ketoacidose er en alvorlig, livstruende komplikasjon til diabetes som skydes insulinmangel og er karakterisert ved hyperglykemi, ketose og acidose
Forekomst:
Forekomsten er blitt sjeldnere, men ca. 5% har hatt en slik tilstand blant pasienter under 20 år
Symptomer:
Fremtredende symptomer er økt tørste + økt vannlating, vekttap, slapphet, dype åndedrag (Kussmauls respirasjon), magesmerter, økt matlyst, synsforstyrrelser
Funn:
Kan være dehydrering, nedsatt bevissthet, hyperventilasjon, acetonlukt fra munnen
Diagnostikk:
Biokjemiske prøver som glukose, elektrolytter, syre-base, ketoner måles i starten
Behandling:
Er omfattende og består i væsketilførsel, insulin, kaliumtilskudd og nøye monitorering og justering av behandlingen
 1. Berg A, Søvik O, Hirth A. Væskebehandling og risiko for hjerneødem hos barn med diabetisk ketoacidose. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 2932-5. PubMed  
 2. Bak JF. Diabetisk ketoacidose. Ugeskr Læger 2006; 168: 268-70. PubMed  
 3. Westerberg DP. Diabetic ketoacidosis: evaluation and treatment. Am Fam Physician 2013; 87: 337-46. American Family Physician  
 4. Løvaas KF, Madsen TV, Cooper J, Thue G, Sandberg, S: Norsk diabetesregister for voksne. Årsrapport for 2016 med plan for forbedringstiltak. 20. september 2017. legehandboka.no  
 5. Fritsch M, Rosenbauer J, Schober E, Neu A, Placzek K, Holl RW. German Competence Network Diabetes Mellitus and the DPV Initiative. Predictors of diabetic ketoacidosis in children and adolescents with type 1 diabetes. Experience from a large multicentre database. Pediatr Diabetes 2011;12(4 pt 1):307–312.
 6. Henriksen OM, Røder ME, Prahl JB, Svendsen OL. Diabetic ketoacidosis in Denmark incidence and mortality estimated from public health registries. Diabetes Res Clin Pract 2007;76(1):51-56. PubMed  
 7. Kitabchi AE, Umpierrez GE, Miles JM, Fisher JN. Hyperglycemic crisis in adult patients with diabetes. Diabetes Care 2009;32(7):1335-43. PubMed  
 8. Svensk förening för pediatrisk endokrinologi och diabetes. Ketoacidos (DKA) och hyperosmolärt hyperglykemiskt koma (HHC) vid diabetes 2021. endodiab.barnlakarforeningen.se  
 9. Wilson JF. In clinic. Diabetic ketoacidosis Ann Intern Med 2010;152(1):ITC1-1-ITC1-15.
 10. Hirsch IB, Emmett M. Diabetic ketoacidosis and hyperosmolar hyperglycemic state in adults: Clinical features, evaluation, and diagnosis. UpToDate, last updated Dec 07, 2016. www.uptodate.com  
 11. Norsk barnelegeforening. Akuttveileder. Diabetisk ketoacidose (DKA). Revidert 2019. Siden lest 16.02.2022 www.helsebiblioteket.no  
 12. Nasjonal veileder i endokrinologi. Diabetisk ketoacidose (DKA). Dato publisert: 28.09.2021. www.endokrinologi.no  
 13. Hirsch IB, Emmett M. Diabetic ketoacidosis and hyperosmolar hyperglycemic state in adults: Treatment. UpToDate, last updated Sep 24, 2021. UpToDate  
 14. Wolfsdorf J, Glaser N, Sperling MA, American Diabetes Association. Diabetic ketoacidosis in infants, children, and adolescents: A consensus statement from the American Diabetes Association. Diabetes Care 2006; 29:1150. PubMed  
 15. Glaser NS, Wootton-Gorges SL, Buonocore MH, et al. Frequency of sub-clinical cerebral edema in children with diabetic ketoacidosis. Pediatr Diabetes 2006;7:75-80. PubMed  
 16. Kitabchi AE, Umpierrez GE, Miles JM, Fisher JN. Hyperglycemic crises in adult patients with diabetes. Diabetes Care 2009; 32:1335. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Tore Julsrud Berg, overlege, førsteamanuensis, dr. med. Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo
 • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Tor Claudi, spesialist i allmennmedisin og indremedisin, Rønvik legesenter, Bodø og NOKLUS-klinikk, Bergen