Hopp til hovedinnhold

Diabetisk ketoacidose

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Diabetisk ketoacidose er en alvorlig, livstruende komplikasjon til diabetes som skydes insulinmangel og er karakterisert ved hyperglykemi, ketose og acidose
Forekomst:
Forekomsten er blitt sjeldnere, men ca. 5% har hatt en slik tilstand blant pasienter under 20 år
Symptomer:
Fremtredende symptomer er økt tørste + økt vannlating, vekttap, slapphet, dype åndedrag (Kussmauls respirasjon), magesmerter, økt matlyst, synsforstyrrelser
Funn:
Kan være dehydrering, nedsatt bevissthet, hyperventilasjon, acetonlukt fra munnen
Diagnostikk:
Biokjemiske prøver som glukose, elektrolytter, syre-base, ketoner måles i starten
Behandling:
Er omfattende og består i væsketilførsel, insulin, kaliumtilskudd og nøye monitorering og justering av behandlingen
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Tore Julsrud Berg, overlege, førsteamanuensis, dr. med. Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo
  • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Tor Claudi, spesialist i allmennmedisin og indremedisin, Rønvik legesenter, Bodø og NOKLUS-klinikk, Bergen