Hopp til hovedinnhold

Diabetisk nefropati

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon: 
Klinisk definisjon er uAKR >3 mg/mmol og/eller eGFR < 60ml/min/1,73 m2, begge målt to ganger over en periode på minst tre måneder hos pasient med diabetes og hvor andre årsaker til nefropati er utelukket
Forekomst:
Livstidsprevalens oppgis til 16% (type 2) og under 10% (type 1)
Symptomer:
Ingen spesifikke symptomer utover diabetes
Funn:
Ingen spesifikke funn utover diabetes og eventuelle andre komplikasjoner til diabetes
Diagnostikk:
Moderat albuminuri (mikroalbuminuri) er u-AKR 3-29 mg/mmol. U-AKR ≥ 30 mg/mmol er betydelig albuminuri/nefropati
Behandling:
Primær forebyggende behandling innebærer god kontroll over hyperglykemi og blodtrykk og hyperlipidemi, og unngå røyking er viktig. Behandling av nyresvikt i samarbeid med nefrolog
 1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for diabetes. Oslo; Helsedirektoratet, sist faglig oppdatert desember 2018. helsedirektoratet.no  
 2. Åsberg A, Reisæter A, et al. Norsk Nyreregister. Årsrapport 2021. Nettside besøkt 13.03.23. www.kvalitetsregistre.no  
 3. Valmadrid CT, Klein R, Moss SE, Klein BE: The risk of cardiovascular disease mortality associated with microalbuminuria and gross proteinuria in persons with older-onset diabetes mellitus. Arch Intern Med 2000; 160: 1093-1100. PubMed  
 4. Persson F, Rossing P. Nyresygdom ved type 2-diabetes. Ugeskr Læger 2012; 174: 2150. Ugeskrift for Læger  
 5. Hovind P, Tarnow L, Rossing P, Jensen BR, Graae M, Torp I, Binder C, Parving HH: Predictors of the development of microalbuminuria and macroalbuminuria in patients with type 1 diabetes: inception cohort study. BMJ 2004; 328: 1105-8. British Medical Journal  
 6. Adler AI, Stevens RJ, Manley SE, Bilous RW, Cull CA, Holman RR: Development and progression of nephropathy in type 2 diabetes: the United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS 64). Kidney Int 2003; 63: 225-32. PubMed  
 7. Caramori ML, Fioretto P, Mauer M: The need for early predictors of diabetic nephropathy risk: is albumin excretion rate sufficient? Diabetes 2000; 49: 1399-1408. PubMed  
 8. Caramori ML, Kim Y, Huang C, Fish AJ, Rich SS, Miller ME, Russell G, Mauer M: Cellular basis of diabetic nephropathy. 1. Study design and renal structural-functional relationships in patients with long-standing type 1 diabetes. Diabetes 2002; 51: 506-13. PubMed  
 9. Solini A, Dalla Vestra M, Saller A, Nosadini R, Crepaldi G, Fioretto P: The angiotensin-converting enzyme DD genotype is associated with glomerulopathy lesions in type 2 diabetes. Diabetes 2002; 51: 251-5. PubMed  
 10. Rudberg S, Rasmussen LM, Bangstad HJ, Osterby R: Influence of insertion/deletion polymorphism in the ACE-I gene on the progression of diabetic glomerulopathy in type 1 diabetic patients with microalbuminuria. Diabetes Care 2000; 23: 544-8. PubMed  
 11. Adler AI, Stratton IM, Neil HA, Yudkin JS, Matthews DR, Cull CA, Wright AD, Turner RC, Holman RR: Association of systolic blood pressure with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 36): prospective observational study. BMJ 2000; 321: 412-9. British Medical Journal  
 12. The Microalbuminuria Collaborative Study Group: Predictors of the development of microalbuminuria in patients with type 1 diabetes mellitus: a seven-year prospective study. Diabet Med 1999; 16: 918-25. PubMed  
 13. Stratton IM, Adler AI, Neil HA, Matthews DR, Manley SE, Cull CA, Hadden D, Turner RC, Holman RR: Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. BMJ 2000; 321: 405-12. British Medical Journal  
 14. The Diabetes Control and Complications Trial Research: Clustering of long-term complications in families with diabetes in the diabetes control and complications trial. Group. Diabetes 1997; 46: 1829-39. PubMed  
 15. Chaturvedi N, Fuller JH, Taskinen MR: Differing associations of lipid and lipoprotein disturbances with the macrovascular and microvascular complications of type 1 diabetes. Diabetes Care 2001; 24: 2071-7. PubMed  
 16. Appel GB, Radhakrishnan J, Avram MM, DeFronzo RA, Escobar-Jimenez F, Campos MM, Burgess E, Hille DA, Dickson TZ, Shahinfar S, Brenner BM: Analysis of metabolic parameters as predictors of risk in the RENAAL study. Diabetes Care 2003; 26: 1402-7. PubMed  
 17. Hovind P, Rossing P, Tarnow L, Parving HH: Smoking and progression of diabetic nephropathy in type 1 diabetes. Diabetes Care 2003; 26: 911-6. PubMed  
 18. Mollsten AV, Dahlquist GG, Stattin EL, Rudberg S: Higher intakes of fish protein are related to a lower risk of microalbuminuria in young Swedish type 1 diabetic patients. Diabetes Care 2001; 24: 805-10. PubMed  
 19. Murussi M, Baglio P, Gross JL, Silveiro SP: Risk factors for microalbuminuria and macroalbuminuria in type 2 diabetic patients: a 9-year follow-up study. Diabetes Care 2002; 25: 1101-3. PubMed  
 20. Stevens LA, Schmid CH, Greene T, et al. Comparative performance of the CKD Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) and the Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) Study equations for estimating GFR levels above 60 mL/min/1.73 m2 Am J Kidney Dis 2010;56: 486-95 10.1053/j.ajkd.2010.03.026
 21. MacIsaac RJ, Tsalamandris C, Panagiotopoulos S, Smith TJ, McNeil KJ, Jerums G: Nonalbuminuric renal insufficiency in type 2 diabetes. Diabetes Care 2004; 27: 195-200. PubMed  
 22. Levey AS, Coresh J, Balk E, Kausz AT, Levin A, Steffes MW, Hogg RJ, Perrone RD, Lau J, Eknoyan G: National Kidney Foundation practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification. Ann Intern Med 2003; 139: 137-47. Annals of Internal Medicine  
 23. Nosadini R, Velussi M, Brocco E, et al. Course of renal function in type 2 diabetic patients with abnormalities of albumin excretion rate. Diabetes 2000; 49: 476-84. PubMed  
 24. Wong TY, Choi PC, Szeto CC, To KF, Tang NL, Chan AW, Li PK, Lai FM: Renal outcome in type 2 diabetic patients with or without coexisting nondiabetic nephropathies. Diabetes Care 2002; 25: 900-5. PubMed  
 25. Li S, Vandvik PO, Lytvyn L, et al. SGLT-2 inhibitors or GLP-1 receptor agonists for adults with type 2 diabetes: A clinical practice guideline. BMJ 2021 May 11; 373:n1091. PMID: 33975892 PubMed  
 • Knut Aasarød, professor emeritus NTNU. Tidligere overlege ved nyreavdelingen, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Tor Andre Johannessen, lege og redaktør NEL (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

 • Tor Claudi, spesialist i allmennmedisin og indremedisin, Rønvik legesenter, Bodø og NOKLUS-klinikk, Bergen
 • Tor Erik Widerøe, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og overlege ved Seksjon for nyresykdommer, St. Olavs Hospital, Trondheim