Hopp til hovedinnhold

Hyperosmolar hyperglykemi

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Osmotisk diurese som følge av hyperglykemi og glukosuri. Ofte utløst av underliggende sykdom, f.eks. infeksjon. Medfører hyperosmolare væskeforstyrrelser som kan bli livstruende
Forekomst:
Ganske sjelden. Forekommer først og fremst hos eldre pasienter med type 2-diabetes
Symptomer:
Hovedsymptomet er økt vannlating, noe som kan gi uttalt dehydrering og cerebrale forstyrrelser
Funn:
Dehydrering og ev. cerebrale forstyrrelser
Diagnostikk:
Blodprøver viser markert forhøyet blodsukker, forhøyet osmolalitet, ev. anion-gap
Behandling:
Består i å gjenopprette væskebalanse og elektrolyttforstyrrelser, normalisere blodsukker og få kontroll over utløsende årsak
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Tore Julsrud Berg, overlege, førsteamanuensis, dr. med. Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo
  • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim