Hopp til hovedinnhold

Hypoglykemi ved diabetes mellitus

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Diabetes mellitus med blodsukker ≤3,9 mmol/L
Forekomst:
Hyppig bivirkning ved insulinbehandling av pasienter med diabetes mellitus type 1
Symptomer:
Initiale symptomer (føling) er uro, svette, rask puls, hjertebank, humørsvingninger og sult
Funn:
Takykardi, takypné, hypotermi, hypertensjon eller hypotensjon. Ev. bevissthetsreduksjon, tremor, kramper, lammelser
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse er måling av blodsukker
Behandling:
Inntak av raskt absorberbare karbohydrater, ev. glukagon subkutant, ev. 10-20 g glukose 50% intravenøst
 1. Seaquist ER, Anderson J, Childs B, et al. Hypoglycemia and diabetes: a report of a workgroup of the American Diabetes Association and the Endocrine Society. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98:1845. PubMed  
 2. Cryer PE. Hypoglycemia in adults with diabetes mellitus. UpToDate, last updated Apr 19, 2021. UpToDate  
 3. Balijepalli C, Druyts E, Siliman G, Joffres M, Thorlund K, Mills EJ. Hypoglycemia: a review of definitions used in clinical trials evaluating antihyperglycemic drugs for diabetes. Clin Epidemiol. 2017;9:291-296. PMID:28579834. PubMed  
 4. Ortiz MR. Hypoglycemia in Diabetes. Nurs Clin North Am. 2017;52(4):565-574. PMID:29080578. PubMed  
 5. Hamdy O. Hypoglycemia. Medscape, last updated Mar 20, 2018. emedicine.medscape.com  
 6. Leon-Crutchlow DDD, Lord K. Diagnostic approach to hypoglycemia in infants and children. UpToDate, last updated Jul 08, 2021. UpToDate  
 7. Helsedirektoratet, Nasjonal faglig retningslinje for diabetes (2016). Sist faglig oppdatert 20.12.2019. Siden besøkt 21.06.2022 www.helsedirektoratet.no  
 8. Lo SC, Yang YS, Kornelius E, et al. Early cardiovascular risk and all-cause mortality following an incident of severe hypoglycaemia: A population-based cohort study. Diabetes Obes Metab. 2019. PMID: 30972910 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • John Cooper, spesialist i allmennmedisin og endokrinologi, Medisinsk avdeling, Sentralsjukehuset i Rogaland, Stavanger