Hopp til hovedinnhold

Hypoglykemi ved diabetes mellitus

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Diabetes mellitus med blodsukker under 2,8 mmol/L
Forekomst:
Er en hyppig bivirkning ved insulinbehandling av pasienter med diabetes mellitus type 1
Symptomer:
Initiale symptomer (føling) er uro, svette, rask puls, hjertebank, humørsvingninger og sult
Funn:
Takykardi, takypné, hypotermi, hypertensjon eller hypotensjon. Ev. bevissthetsreduksjon, tremor, kramper, lammelser
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse er måling av blodsukker
Behandling:
Inntak av raskt absorberbare karbohydrater, ev. glukagon subkutant, ev. 10-20 g glukose 50% intravenøst

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva bør du informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Pasientorganisasjoner

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • John Cooper, spesialist i allmennmedisin og endokrinologi, Medisinsk avdeling, Sentralsjukehuset i Rogaland, Stavanger