Hopp til hovedinnhold

Fiskeodør syndromet

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en metabolsk forstyrrelse karakterisert ved tilstedeværelse av unormale mengder av det tertiære aminet trimetylamin
Forekomst:
Vel 200 tilfeller er beskrevet på verdensbasis
Symptomer:
En kraftig aroma av råtten fisk henger ved en person med denne tilstanden, og kan oppleves ødeleggende for vedkommende både personlig, sosialt og i arbeidslivet
Funn:
Klinisk funn er fiskeodør lukt
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse er ev. målinger av enten trimetylamin alene eller i kombinasjon med N-oxid metabolitten
Behandling:
Ingen gode behandlingstilbud utover kostrestriksjoner
  1. Mitchell SC, Smith RL. trimetylaminuria: The fish malodor syndrome. Drug Metabolism and Disposition 2001; 29: 517-21. PubMed  
  2. Messenger J, Clark S, Massick S, Bechtel M. A review of trimethylaminuria: (fish odor syndrome). J Clin Aesthet Dermatolv 2013; 6: 45-8 . pmid:24307925 PubMed  
  3. Haugaard LK, Lund AM, Patursson P, Christensen E. Fish odour--could be a sign of trimethylaminuria. Ugeskr Laeger 2010; 172: 3268-9. PubMed  
  4. Shimizu M, Cashman JR, Yamazaki H. Transient trimethylaminuria related to menstruation. BMC Med Genet. 2007;8:2. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim