Hopp til hovedinnhold

Akromegali

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akromegali skyldes et veksthormonproduserende hypofyseadenom
Forekomst:
Forekomst i Norge er 15-25 nye tilfeller per år
Symptomer:
Tilstand som utvikler seg meget langsomt og snikende. Fører til vekst av hender og føtter, kjeveregion, nese, ører, tunge, lepper og svelg
Funn:
Typiske kliniske funn er større hender, føtter, kjeveregion, nese, ører, tunge, farynks, larynks. Større underkjeve medfører malokklusjon og større avstand mellom tennene
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved å måle veksthormonsekresjonen under peroral glukosebelastning samt å måle serum IGF-1. MR brukes til å påvise og kartlegge svulsten
Behandling:
Hovedbehandlingen er kirurgi, men også medikamentell behandling og strålebehandling kan være aktuelt
 1. Heck A. Akromegali – diagnostikk og behandling. Indremedisineren, 08.06.2012. indremedisineren.no  
 2. Carlsen SM, Lund-Johansen M, Schreiner T, et al., Preoperative octreotide treatment in newly diagnosed acromegalic patients with macroadenomas increases cure short-term postoperative rates: a prospective, randomized trial. J Clin Endocrinol Metab, 2008; 93: 2984-2990.
 3. Jørgensen JOL, Feldt-Rasmussen UF, Andersen M, Kristensen LØ, Laurberg P, Weeke J. Akromegali: nye behandlingsprincipper. Ugeskr Læger 2007; 169: 904-6. PubMed  
 4. Melmed S, Colao A, Barkan A, et al., Guidelines for acromegaly management: An update. Journal of Clinical Endocrinology Metabolism, 2009; 94: 1509-1517.
 5. Hammer GD, Tyrrell JB, Lamborn KR et al. Transsphenoidal microsurgery for Cushing’s disease: initial outcome and long-term results. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89: 6348-57. PubMed  
 6. Kauppinen-Mäkelin R, Sane T, Reunanen A, et al., Increased cancer incidence in acromegaly – a nationwide survey. Clin Endocrinol (Oxf), 2010; 72: 278-279.
 7. Bollerslev J. Akromegali – diagnostikk og behandling Tidsskr Nor Lægeforen 2000; 120: 2534-8.
 8. Fougner SL, Heck A. Akromegali. Nasjonal veileder i endokrinologi, sist oppdatert 10.03.2019.
 9. Colao A, Auriemma RS, Pivonello R. The effects of somatostatin analogue therapy on pituitary tumor volume in patients with acromegaly. Pituitary. 2016 Apr;19(2):210-21. PMID:26290466.
 10. Trainer PJ, Drake WM, Katznelson L et al. Treatment of acromegaly with the growth hormone-receptor antagonist pegvisomant. N Engl J Med 2000; 342: 1171-7. New England Journal of Medicine  
 11. Van der Lely AJ, Hutson RK, Trainer PJ et al. Long-term treatment of acromegaly with pegvisomant, a growth hormone receptor antagonist. Lancet 2001; 358: 1754-9. PubMed  
 12. Osa LE, Horjen J, Aanderud S,Lund-Johansen M. Operativ behandling av hormonproduserende hypofyseadenomer. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1330-2. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 13. Esposito V, Santoro A, Minniti G et al. Transsphenoidal adenomectomy for GH-, PRL-, and ACTH-secreting pituitary tumours: outcome analysis in a series of 125 patients. Neurol Sci 2004; 25: 251-6. PubMed  
 14. Holdaway IM, Rajasoorya RC, Gamble GD, Factors influencing mortality in acromegaly. Journal of Clinical Endocrinology Metabolism, 2004; 89: 667-674.
 15. Wassenaar MJ, Biermasz NR, Hamdy NA, et al., High prevalence of vertebral fractures despite normal bone mineral density in patients with long term controlled acromegaly. Eur J Endocrinol. 2011; 164: 475-83. PubMed  
 16. Popovic V, Damjanovic S, Micic D, Nesovic M, Djurovic M, Petakov M et al. Increased incidence of neoplasia in patients with pituitary adenomas. The Pituitary Study Group. Clin Endocrinol 1998; 49: 441-5. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim