Hopp til hovedinnhold

Overvekt og fedme

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Overvekt defineres som KMI 25,0-29,9 kg/m2, fedme grad I er KMI 30,0-34,9 kg/m2, fedme grad II er KMI 35,0-39,9 kg/m2 og fedme grad III er definert som KMI ≥40 kg/m2
Forekomst:
Hver femte nordmann har en kroppsmasseindeks (KMI) ≥30 kg/m2 (fedme)
Symptomer:
Symptomet er overvekt + ev. overvektsrelaterte tilleggs-symptomer som nedsatt funksjonsevne, redusert fysisk kapasitet, søvnapné, dyspepsi, halsbrann, sure oppstøt, symptomer på angst og depresjon, sosial isolasjon og redusert livskvalitet
Funn:
Klinisk funn er overvekt, ev. søvnapné, høyt blodtrykk, dyslipidemi, diabetes type 2, ikke-alkoholisk fettlever, gallesteinssykdom, PCOS, hjerte- og karsykdom, belastningslidelser i vektbærende ledd, angst, depresjon og overspisingslidelser
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser: TSH og FT4, HbA1c, leverprøver, lipidstatus. Beregne fri testosteronindeks ved mistanke om PCOS
Behandling:
Først og fremst kalorirestriksjon for vektreduksjon (3-6 måneder), med økende grad av fysisk aktivitet for vektstabilisering (resten av livet). Hvis dette ikke er tilstrekkelig bør medikamentell behandling vurderes. Kirurgi aktuelt ved fedme grad III, eller grad II + tilleggssykdommer.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Hovedprinsippene

Medikamentell behandling

Kirurgi

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Etter fedmekirurgi

Trygdemedisin

Individuell stønad

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Illustrasjoner

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Jøran Hjelmesæth, professor ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Universitetet i Oslo. Senterleder ved Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold, og leder ved Nasjonalt råd for ernæring

Tidligere fagmedarbeidere

  • John Cooper, spesialist i allmennmedisin og indremedisin, Medisinsk avdeling, Sentralsjukehuset i Rogaland, Stavanger
  • Stein Vaaler, overlege dr. med., Senter for Klinisk Epidemiologi, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo