Hopp til hovedinnhold

Hypoparatyreoidisme

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Hypokalsemi grunnet for lavt nivå av paratyreoideahormon (PTH) eller nedsatt følsomhet for hormonet i vevene
Forekomst:
Sjelden tilstand
Symptomer:
Akutt utvikling med muskelkramper, irritabilitet, toniske kramper i hender og føtter og krampeanfall. Ev. kronisk bilde med tretthet, personlighetsendringer, angstsymptomer, katarakt og mental retardasjon
Funn:
Kan være positivt Chvosteks tegn og Trousseaus fenomen
Diagnostikk:
Blodprøver som kalsium, vitamin D, PTH
Behandling:
Kalsiumtilskudd supplert med vitamin D. I særlige tilfeller PTH hormontilskudd
 1. Lima K, Eriksen EF, Astor MC, Sørheim JI. Nasjonal veileder i endokrinologi. Hypoparatyroidisme. Sist revidert 13.06.2022. www.endokrinologi.no  
 2. Gafni RI, Collins MT. Hypoparathyroidism. N Engl J Med 2019; 380: 1738-47. pmid:31042826 PubMed  
 3. Tong GM, Rude RK. Magnesium deficiency in critical illness. J Intensive Care Med 2005; 20: 3-17. PubMed  
 4. Michels TC, Kelly KM. Parathyroid disorders. Am Fam Physician 2013; 88: 249-57. PMID: 23944728 PubMed  
 5. Shobacki D. Hypoparathyroidism. N Engl J Med 2008; 359: 391-403. PubMed  
 6. Goltzman D. Hypoparathyroidism. UpToDate, last updated Apr 22, 2015. UpToDate  
 7. Cooper MS, Gottoes NJ. Diagnosis and management of hypocalcemia. BMJ 2008; 336: 1298-1302. PubMed  
 8. Porter RH, Cox BG, Heaney D, Hostetter TH, Stinebaugh BJ, Suki WN. Treatment of hypoparathyroid patients with chlorthalidone. N Engl J Med 1978; 298: 577-81. PMID: 628374 PubMed  
 9. Cusano NE, Rubin MR, Sliney J Jr, Bilezikian JP. Mini-review: new therapeutic options in hypoparathyroidism. Endocrine. 2012; 41(3):410-4. PMID: 22311174 PubMed  
 10. Mannstadt M, Clarke BL, Vokes T et al. Efficacy and safety of recombinant human parathyroid hormone (1-84) in hypoparathyroidism (REPLACE): a double-blind, placebo-controlled, randomised, phase 3 study. Lancet Diabetes Endocrinol 2013; 1(4): 275-83. pmid:24622413 PubMed  
 11. Eriksen EF, Lima K. Nasjonal veileder i endokrinologi. Hypokalsemi profylakse ved paratyreoidea kirurgi. Sist revidert 26.02.2020. Siden besøkt 14.05.19 www.endokrinologi.no  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Stein Vaaler, overlege, Senter for Klinisk Epidemiologi, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo