Hopp til hovedinnhold

Øyeforandringer ved hypertyreose (endokrin øyesykdom)

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Eksoftalmus som skyldes betennelse i muskel og fettvev i orbita som følge av autoimmun hypertyreose. Prosessen kan ha et hurtig progredierende forløp hos 5–10 %
Forekomst:
Ingen uvanlig tilstand
Symptomer:
Hevelse rundt øynene, smerte og trykk bak øynene, smerte ved bevegelse av øynene, skleral injeksjon og lysskyhet. Senere utvikling av eksoftalmus
Funn:
Periorbitalt ødem, retraksjon av øyelokkene, injeksjon i konjunktiva, ødem og framoverskytning av øyeeplene
Diagnostikk:
Tyreoideafunksjonsprøver
Behandling:
Lette grader behandles konservativt, uttalte plager behandles initialt med glukokortikoider, ev. kirurgi
 1. Cawood T, Moriarty P, O'Shea D. Recent developments in thyroid eye disease. BMJ 2004; 329: 385-90 British Medical Journal  
 2. Smith TJ, Hegedüs L. Graves' disease. N Engl J Med. 2016;375:1552-1565. PubMed  
 3. Whitfield R, Norheim I, Nedrebø BG, Rødahl E. Endokrin øyesykdom - Graves orbitopathi - GO. Nasjonal veileder i endokrinologi, sist oppdatert 26.02.2020. www.helsebiblioteket.no  
 4. Perros P, Graves' disease. BMJ Best Practice, last updated Nov 2017. bestpractice.bmj.com  
 5. Kravets I. Hyperthyroidism: Diagnosis and Treatment. Am Fam Physician. 2016 Mar 1;93(5):363-70. PMID: 26926973. PubMed  
 6. Vestergaard P. Smoking and thyroid disorders - a meta-analysis. Eur J Endocrinol 2002; 146: 153-61. PubMed  
 7. Wiersinga WM. Smoking and thyroid. Clin Endocrinol (Oxf). 2013;79:145-151. PubMed  
 8. Prummel MF, Terwee CB, Gerding MN, Baldeschi L, Mourits MP, Blank L, et al. A randomized controlled trial of orbital radiotherapy versus sham irradiation in patients with mild Graves' ophthalmopathy. J Clin Endocrinol Metab 2004; 89(1): 15-20. PubMed  
 9. Pan Y, Chen Y-X, Zhang J, et al. Doxycycline vs Placebo at 12 Weeks in Patients With Mild Thyroid-Associated Ophthalmopathy A Randomized Clinical Trial. JAMA Ophtalmol 2022. pmid:36173609 PubMed  
 10. Perros P, Neoh C, Dickinson J. Thyroid eye disease. Clinical review. BMJ 2009; 338: b560. BMJ (DOI)  
 11. Terwee C, Wakelkamp I, Tan S, Dekker F, Prummel MF, Wiersinga W. Long-term effects of Graves’ ophthalmopathy on health-related quality of life. Eur J Endocrinol 2002; 146(6): 751-7 PubMed  
 12. Eckstein A, Quadbeck B, Mueller G, Rettenmeier AW, Hoermann R, Mann K, et al. Impact of smoking on the response to treatment of thyroid associated ophthalmopathy. Br J Ophthalmol 2003; 87: 773-6. British Journal of Ophthalmology  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim