Hopp til hovedinnhold

Hypotyreose

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En tilstand med nedsatt sekresjon av tyroksin og trijodtyronin fra tyreoidea og forhøyet TSH-produksjon fra hypofysen (primær hypotyreose)
Forekomst:
Norske tall viser prevalens på ca. 5% for kvinner og 1% for menn
Symptomer:
Er i begynnelsen vage og diffuse, men de blir etter hvert mer karakteristiske med nedsatt utholdenhet, kuldeintoleranse, treghet, forstoppelse, tørt og tynt hår
Funn:
Tidlige kliniske funn er beskjedne, senere tilkommer psykomotorisk treghet, tørr hud, tørt hår, langsomme reflekser, langsom puls
Diagnostikk:
Blodprøver viser FT4 under referanseområdet og TSH over referanseområdet
Behandling:
Substitusjon med levotyroksin med mål om å holde TSH innenfor referanseområdet
 • Nasjonal veileder i endokrinologi. Hypotyreose . Dato publisert: 03.08.2022, Versjon 2.5
 1. Chaker L, Bianco AC, Jonklaas J, Peeters RP. Hypothyroidism. Lancet. 2017; 390(10101): 1550–1562. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 2. Åsvold BO, Nedrebø BG, Norheim I, et al. Nasjonal veileder i endokrinologi. Hypotyreose. Dato publisert: 03.08.2022. www.endokrinologi.no  
 3. Cooper DS, Biondi B. Subclinical thyroid disease. Lancet 2012; 379: 1142–54.
 4. Daniel MS. Congenital Hypothyroidism. Medscape, last updated Oct 14, 2017.
 5. Åsvold BO, Vatten LJ, Bjøro T. Changes in the prevalence of hypothyroidism: the HUNT Study in Norway. Eur J Endocrinol 2013; 169:613–20. PMID: 23975540 PubMed  
 6. Garmendia Madariaga A, Santos Palacios S, Guillén-Grima F, Galofré JC. The incidence and prevalence of thyroid dysfunction in Europe: a meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab 2014; 99: 923–31.
 7. Sweeney LB, Stewart C, Gaitonde DY. Thyroiditis: an integrated approach. Am Fam Physician. 2014 Sep 15;90(6):389-96. PMID: 25251231. PubMed  
 8. Zhong B, Wang Y, Zhang G, Wang Z. Environmental iodine content, female sex and age are associated with new-onset amiodarone-induced hypothyroidism: a systematic review and meta-analysis of adverse reactions of amiodarone on the thyroid. Cardiology 2016; 134: 366–71.
 9. Azizi F, Amouzegar A. Management of hyperthyroidism during pregnancy and lactation. Eur J Endocrinol. 2011;164(6):871-876. PMID: 21389085. PubMed  
 10. Persani L. Clinical review: Central hypothyroidism: pathogenic, diagnostic, and therapeutic challenges. J Clin Endocrinol Metab. 2012;97(9):3068-3078. PubMed  
 11. Carlé A, Pedersen IB, Knudsen N, et al. Hypothyroid symptoms fail to predict thyroid insufficiency in old people: a population-based case-control study. Am J Med 2016; 129: 1082–92. PMID: 27393881 PubMed  
 12. Legeforeningen. Gjør kloke valg. Norsk forening for medisinsk biokjemi. Unngå å rutinemessig rekvirere fritt T3 og fritt T4 ved utredning for tyreoideasykdom og ved oppfølging av pasienter med primær hypotyreose. TSH er tilstrekkelig i de fleste tilfeller. Oppdatert 07.12.2020. Siden besøkt 27.12.2020. www.legeforeningen.no  
 13. Jonklaas J, Bianco AC, Bauer AJ, et al. Guidelines for the treatment of hypothyroidism. Prepared by the American Thyroid Association Task Force on Thyroid Hormone Replacement. Thyroid 2014; 24: 12.
 14. Ross DS. Diagnosis of and screening for hypothyroidism in nonpregnant adults. UpToDate, last updated Sep 16, 2019. UpToDate  
 15. Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus). Anbefalte analyser ved ulike kliniske problemstillinger. Stoffskifte/Thyroidea. Siden besøkt 19.11.2020 www.noklus.no  
 16. Turner MR, Camacho X, Fischer HD, et al. Levothyroxine dose and risk of fractures in older adults: nested case-control study. BMJ 2011; 342: d2238. BMJ (DOI)  
 17. Norheim I, Åsvold BO, Nedrebø BG. Hypotyreose og svangerskap. Nasjonal veileder i endokrinologi. Sist oppdatert 03.08.2022. metodebok.no  
 18. Burch HB, Cooper DS. Management of Graves Disease: A Review. JAMA 2015;314:2544-54. pmid:26670972 PubMed  
 19. Toloza FJK, Derakhshan A, Männistö T, et al. Association between maternal thyroid function and risk of gestational hypertension and pre-eclampsia: a systematic review and individual-participant data meta-analysis. Lancet Diabet Endocrinol 2022. pmid:35255260. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov  
 20. Helsedirektoratet. Thyroideakreft (skjoldbruskkjertelkreft) – handlingsprogram. Nasjonal faglig retningslinje. Sist faglig oppdatert 30. juni 2017. www.helsedirektoratet.no  
 21. Bjerkreim BA, Hammerstad SS, Gulseth HL, et al. Effect of Liothyronine Treatment on Quality of Life in Female Hypothyroid Patients With Residual Symptoms on Levothyroxine Therapy: A Randomized Crossover Study. Front Endocrinol (Lausanne) 2022; 13: 816566. pmid:35273566 PubMed  
 22. Wiersinga WM, Duntas L, Fadeyev V, et al. 2012 ETA Guidelines: The use of L-T4 + L-T3 in the treatment of hypothyroidism. Eur Thyroid J 2012; 1: 55-71. Pmid: 24782999 PubMed  
 23. Omdal L, Hammerstad S. T4 og T3 i kombinasjon ved hypotyreose - et behandlingsalternativ?. Utposten 2013; 2: 8-9. PubMed  
 24. Medibas. Hypotyreos. Sist revidert 04.02.2019; sitert 29.12.2021. medibas.se  
 25. Hoang TD, Olsen CH, Mai VQ, et al. Desiccated thyroid extract compared with levothyroxine in the treatment of hypothyreoidism: A randomized, double-blind, crossover study. J Clin Endocrinol Metab 2013; 98: 1982-90. doi:10.1210/jc.2012-4107 DOI  
 26. Guldvog I, Reitsma LC, Johnsen L, et al. Thyroidectomy Versus Medical Management for Euthyroid Patients With Hashimoto Disease and Persisting Symptoms: A Randomized Trial. Ann Intern Med 2019. pmid:30856652 PubMed  
 27. Bergersen TK, Mørk C. En kvinne med leggødem og arrforandringer. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 750-2. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 • Ingrid Norheim, overlege, dr. med.. Spesialist i Endokrinologi, Volvat Medisinske Senter AS
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • John Cooper, spesialist i allmennmedisin og endokrinologi, Medisinsk avdeling, Sentralsjukehuset i Rogaland, Stavanger
 • Stein Vaaler, overlege dr. med., Senter for Klinisk Epidemiologi, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo