Hopp til hovedinnhold

Hypotyreose i svangerskap

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Etablert eller nyoppstått hypotyreose i svangerskap.
Forekomst:
Mangler sikre tall på forekomst i svangerskap, i 2016 fikk 6,5% av kvinner utlevert tyroideapreparat fra apotek.
Symptomer:
Nyoppstått hypotyreose i svangerskap gir de samme symptomer som hos ikke-gravide.
Funn:
Ubehandlet eller underbehandlet hypotyreose medfører hypotyreosesymptomer for mor, og økt risiko for svangerskapskomplikasjoner og forsinket utvikling for barnet.
Diagnostikk:
TSH over terminspesifikt referanseområde
Behandling:
Tyroksindose økes umiddelbart ved påvist graviditet. Videre dosejustering etter TSH-måling (månedlig frem til uke 30 og deretter minst én gang). Liberal holdning til behandling av subklinisk hypotyreose i svangerskap
 1. Norheim I, Åsvold BO, Nedrebø BG. Nasjonal Veileder i Endokrinologi. Hypotyreose og svangerskap, sist oppdatert 03.08.2022. www.endokrinologi.no  
 2. Reseptregisteret. Folkehelseinstituttet. Søk 07.05.19 www.reseptregisteret.no  
 3. Andersen SL, Carlé A, Olsen J, Laurberg P. Hypothyroidism incidence in and around pregnancy: a Danish nationwide study. Eur J Endocrinol. 2016 Nov;175(5):387-93. Epub 2016 Aug 10. PMID: 27511824 PubMed  
 4. Pettersen ÅTR. et al. Tyroideasykdommer under graviditet og fødsel. Norsk gynekologisk forening Veileder i fødselshjelp (2020). ePub. ISBN 978-82-692382-0-4. www.legeforeningen.no  
 5. Alexander EK, Pearce EN, Brent GA et al. 2017 Guidelines of the American Thyroid Association for the diagnosis and management of thyroid disease during pregnancy and the postpartum. Thyroid 2017; 27: 315-89. pmid:28056690 PubMed  
 6. Helsedirektoratet. Risiko for jodmangel. IS-0591. Helsedirektoratet, Oslo 2016. helsedirektoratet.no  
 7. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Oslo, 2018 www.helsedirektoratet.no  
 8. Casey BM, Thom EA, Peaceman AM et al. Treatment of Subclinical Hypothyroidism or Hypothyroxinemia in Pregnancy. N Engl J Med 2017; 376: 815-25. pmid:28249134 PubMed  
 9. Dhillon-Smith RK, Middleton LJ, Sunner KK et al. Levothyroxine in Women with Thyroid Peroxidase Antibodies before Conception. N Engl J Med 2019; 380: 1316-25. pmid:30907987 PubMed  
 10. Reid SM, Middleton P, Cossich MC, Crowther CA, Bain E. Interventions for clinical and subclinical hypothyroidism pre-pregnancy and during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, 5: CD007752.pub3 Cochrane (DOI)  
 11. Toloza FJK, Derakhshan A, Männistö T, et al. Association between maternal thyroid function and risk of gestational hypertension and pre-eclampsia: a systematic review and individual-participant data meta-analysis. Lancet Diabet Endocrinol 2022. pmid:35255260. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov  
 • Ingrid Norheim, overlege, dr. med.. Spesialist i Endokrinologi, Volvat Medisinske Senter AS
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Ragnar Kvie Sande, seksjonsoverlege, Phd, Kvinne- og barnedivisjonen, Stavanger Universitetssykehus