Hopp til hovedinnhold

Tyreotoksisk krise

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Livstruende tilstand karakterisert ved rask forverrelse av hypertyreosesymptomer. Ofte utløst av annen akutt sykdom eller behandling
Forekomst:
Sjelden
Symptomer:
Symptomer er feber, uro, irritabilitet, hjertebank, psykisk forvirring, bevissthetstap
Funn:
Kliniske funn kan være struma, håndtremor, fuktig og varm hud, mentale forandringer, bevissthetstap
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er fritt T4, T3 og TSH
Behandling:
Intensiv-behandlingen med tyreostatika, kortison, betablokker, væske-behandling og behandling av underliggende sykdom
  1. Koren-Dahll L, Nedrebø BG, Stokland A-EM. Tyreotoksisk krise. Nasjonal veileder i endokrinologi. Sist oppdatert 26.02.2020. Siden lest 01.02.2021 www.endokrinologi.no  
  2. Akamizu T, Satoh T, Isozaki O, et al. Diagnostic criteria, clinical features, and incidence of thyroid storm based on nationwide surveys. Thyroid 2012;22(7):661 . PubMed  
  3. Ngo SY, Chew HC. When the storm passes unnoticed--a case series of thyroid storm. Resuscitation 2007;73(3):485 . PubMed  
  4. Nayak B, Burman K. Thyrotoxicosis and thyroid storm. Endocrinol Metab Clin North Am 2006;35(4):663. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Stein Vaaler, overlege dr. med., Senter for Klinisk Epidemiologi, Rikshospitalet, Universitetet i Oslo