Hopp til hovedinnhold

Insulinom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er nevroendokrine pankreassvulster som hovedsakelig utgår fra Langerhanske øyceller
Forekomst:
Sjelden tilstand
Symptomer:
Vanlige debutsymptomer er diplopi, synssløring, hodepine, palpitasjoner og svakhet som følge av hypoglykemi
Funn:
Tegn på hypoglykemi som forvirring, engstelse, stupor, kramper, koma
Diagnostikk:
Aktuelle laboratorieprøver er glukose, insulin, C-peptid og proinsulin
Behandling:
Tumorreseksjon er kurativ behandling ved benigne insulinomer
  1. Vella A. Insulinoma. UpToDate, last updated Jan 21, 2021. UpToDate  
  2. Placzkowski KA, Vella A, Thompson GB, et al. Secular trends in the presentation and management of functioning insulinoma at the Mayo Clinic, 1987-2007. J Clin Endocrinol Metab 2009; 94: 1069-73. PubMed  
  3. Lupsa BC, Chong AY, Cochran EK, et al. Autoimmune forms of hypoglycemia. Medicine (Baltimore) 2009; 88:141. PubMed  
  4. Kinova MK. Diagnostics and treatment of insulinoma. Neoplasma, 2015;62(5):692-704. doi: 10.4149/neo_2015_083.
  5. Christ E, Antwi K, Fani M, Wild D. Innovative imaging of insulinoma: the end of sampling? A review. Endocr Relat Cancer. 2020;27(4):R79-R92. PMID: 31951592 PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørnar Grenne, PhD, konst. overlege, Klinikk for hjertemedisin, St. Olavs Hospital, Trondheim