Hopp til hovedinnhold

Glukosebelastning

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:

  • Pedersen OB, Beck-Nielsen H, Flyvbjerg A, Mandrup-Poulsen T. Hypoglykæmi. I: Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009. p. 2382-2392.
  • Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010
  • Urdal P, Brun A, Åsberg A (red.). Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. ALP isoenzymer, serum. Sist oppdatert 26.11.2008. www.prosedyrer.no
  1. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Glukose, B/P. Publisert 01.02.2019, v2.0. Siden besøkt 16.08.2019 www.prosedyrer.no  
  2. Helsedirektoratet. Svangerskapsdiabetes, oversiktsalgoritme. Siden besøkt 16.08.2019 www.helsedirektoratet.no  
  3. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes. Publisert 09.05.2019, Oslo. Siden besøkt 23.08.2019. helsedirektoratet.no  
  4. Haugen VE. Glukosebelastning. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Publisert 01.02.2019, v2.0. Siden besøkt 16.08.2019 www.prosedyrer.no  
  • Geir Thue, dr. med. og spesialist i alllmennmedisin, NOKLUS og Oasen Legesenter, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

  • Sverre Sandberg, overlege ved Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, Laboratorium for klinisk biokjemi, Haukeland Sykehus og professor i allmennmedisin, Seksjon for allmennmedisin, Universitetet i Bergen