Hopp til hovedinnhold

Fysisk aktivitet ved overvekt og fedme

Sist oppdatert: Sist revidert:


Innvirkning på kroppssammensetning og omsetning av næringsstoffer
 • Fysisk aktivitet har dyptgripende virkninger på kroppssammensetning og omsetningen av næringsstoffer
 • Det gjelder så vel vedlikehold som økning av muskelmasse med økt hvilestoffskifte til følge, i tillegg til økt kapasitet for mobilisering og utnytting av fett under hvile og muskelarbeid
 • Dessuten er det dokumentert gunstig effekt av fysisk aktivitet på blodets lipoproteinprofil:
  • Økt konsentrasjon av HDL-kolesterol og lavere nivå av triglyserider og LDL-kolesterol
 • Økt metabolsk kapasitet i muskulaturen har også gunstig innvirkning på risikofaktorer som høyt blodtrykk og redusert insulinfølsomhet
 • Disse helsemessig positive effekter kan oppnås gjennom økt fysisk form, uavhengig av vekttap
Fysisk aktive overvektige har redusert sykdomsrisiko
 • Sykdomsrisikoen forbundet med overvekt er betydelig redusert hos personer som til tross for overvekt er i god fysisk form
 • Det stilles derfor spørsmål ved om ikke høy kroppsmasseindeks (BMI) heller enn å være en genuin bidragsyter til sykdom og for tidlig død er et symptom på inaktiv livsstil og dårlig fysisk form
 • Konsekvensen bør i så fall være at man i behandlingen av overvektige personer bør konsentrere seg mer om den enkeltes habituelle fysiske aktivitetsnivå enn selve kroppsvekten
Anbefalinger
 • For de fleste som ønsker å redusere kroppsvekten, anbefales en kombinasjon av regelmessig fysisk aktivitet og restriksjoner i energiintaket, spesielt hva angår kostens fettinnhold
 • Etter hvert som den fysiske formen bedres og energiforbruket øker fordi man er mer fysisk aktiv, kan man lempe på restriksjonene i matinntak
 • Det er i tillegg til artikkelen gitt praktiske råd for bruk av fysisk aktivitet i behandling av overvekt og fedme
 1. Rössner S. Overvekt og fedme. Aktivitetshåndboken, Helsedirektoratet, 2015. helsedirektoratet.no  
 2. World Health Organization. Obesity and overweight. Published 9 June 2021. www.who.int  
 3. NICE Guidance. Obesity: identification, assessment and management. Last updated 08 September 2022. www.nice.org.uk  
 4. Janssen I, Katzmarzyk PT, Ross R. Waist circumference and not body mass index explains obesity-related health risk. Am J Clin Nutr 2004;79:379-84. PubMed  
 5. Bahr R, Grønnerød O, Sejersted OM. Effect of supramaximal exercise on excess postexercise O2 consumption. Med Sci Sports Exerc 1992; 24: 66 - 71. PubMed  
 6. Quinn TJ, Vroman NB, Kertzer R. Postexercise oxygen consumption in trained females: effect of exercise duration. Med Sci Sports Exerc 1994; 26: 908 - 13. PubMed  
 7. Gillette CA, Bullough RC, Melby CL. Postexercise energy expenditure in response to acute aerobic or resistive exercise. Int J Sports Nutr 1994; 4: 347 - 60. PubMed  
 8. Folkehelserapporten. Overvekt og fedme i Noreg. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 04.10.2017. www.fhi.no  
 9. Campbell WW, Crim MC, Young VR, Evans WJ. Increased energy requirements and changes in body composition with resistance training in older adults. Am J Clin Nutr 1994; 60: 167 - 75. PubMed  
 10. Ballor DL, Katch VL, Becque MD, Marks CR. Resistance weight training during caloric restriction enhances lean body weight maintenance. Am J Clin Nutr 1988; 47: 19 - 25. PubMed  
 11. Pratley R, Nicklas B, Rubin M, Miller J, Smith A, Smith M et al. Strength training increases resting metabolic rate and norepinephrine levels in healthy 50- to 65-yr-old men. J Appl Physiol 1994; 76: 133 - 7. PubMed  
 12. Westerterp KR, Meijer GAL, Schoffelen P, Janssen EME. Body mass, body composition and sleeping metabolic rate before, during and after endurance training. Eur J Appl Physiol 1994; 69: 203 - 8. PubMed  
 13. Herring JL, Mole PA, Meredith CN, Stern JS. Effect of suspending exercise training on resting metabolic rate in women. Med Sci Sports Exerc 1992; 24: 59 - 65. PubMed  
 14. Nedregård K. Styrketrening som virkemiddel i behandling av fedme. Hovedfagsoppgave. Oslo: Avdeling for generell fysiologi, Universitetet i Oslo, 1988.
 15. Bahr R, Sejersted OM. Effect of intensity of exercise on excess postexercise oxygen consumption. Metabolism 1991; 40: 836 - 41. PubMed  
 16. Calles-Escandon J, Goran MI, O'Connell M, Danforth E jr. Exercise increases fat oxidation at rest unrelated to changes in energy balance or lipolysis. Am J Physiol 1996; 270: E1009 - 14. PubMed  
 17. Martin WH 3d, Dalsky GP, Hurley BF, Matthews DE, Bier DM, Hagberg JM et al. Effect of endurance training on plasma free fatty acid turnover and oxidation during exercise. Am J Physiol 1993; 265: E708 - 14. PubMed  
 18. Bergman BC, Brooks GA. Respiratory gas-exchange ratios during graded exercise in fed and fasted trained and untrained men. J Appl Physiol 1999; 86: 479 - 87. PubMed  
 19. Kiens B. Effect of endurance training on fatty acid metabolism: local adaptations. Med Sci Sports Exerc 1997; 29: 640 - 5. PubMed  
 20. Despres JP, Bouchard C, Savard R, Tremblay A, Marcotte M, Theriault G. The effect of a 20-week endurance training program on adipose tissue morphology and lipolysis in men and women. Metabolism 1984; 33: 235 - 9. PubMed  
 21. Hurley BF, Nemeth PM, Martin WH 3d, Hagberg JM, Dalsky GP, Holloszy JO. Muscle triglyceride utilization during exercise: effect of training. J Appl Physiol 1986; 60: 562 - 7. PubMed  
 22. Murray MJ, Murray AB, Murray NJ, Murray MB. Serum cholesterol, triglycerides and heart disease of nomadic and sedentary tribesmen consuming isoenergetic diets of high and low fat content. Br J Nutr 1978; 39: 159 - 63. PubMed  
 23. Brown RC, Cox CM. Effects of high fat versus high carbohydrate diets on plasma lipids and lipoproteins in endurance athletes. Med Sci Sports Exerc 1998; 30: 1677 - 83. PubMed  
 24. Saris WHM. Fit, fat and fat free: the metabolic aspects of weight control. Int J Obes 1998; 22 (suppl 2):15 - 21.
 25. Birketvedt GS, Thom E. Betydningen av lett mosjon ved behandling av overvekt. Tidsskr Nor Lægeforen 1992; 112: 3781 - 3. PubMed  
 26. Anderssen SA, Haaland A, Hjermann I, Urdal P, Gjesdal K, Holme I. Oslo Diet and Exercise Study: a one-year randomized intervention trial; effect on hemostatic variables and other coronary risk factors. Nutr Metab Cardiovasc Dis 1995; 5: 189 - 200. PubMed  
 27. Garrow JS, Summerbell CD. Meta-analysis: effect of exercise with or without dieting, on body composition of overweight subjects. Eur J Clin Nutr 1995; 49: 1 - 10. PubMed  
 28. Racette SB, Schoeller DA, Kushner RF, Neil KM. Exercise enhances dietary compliance during moderate energy restriction in obese women. Am J Clin Nutr 1995; 62: 345 - 9. PubMed  
 29. Ballor DL, Keesey RE. A meta-analysis of the factors affecting exercise-induced changes in body mass, fat mass and fat-free mass in males and females. Int J Obes 1991; 15: 717 - 26. PubMed  
 30. Ryan AS, Pratley RE, Elahi D, Goldberg AP. Resistive training increases fat-free mass and maintains RMR despite weight loss in postmenopausal women. J Appl Physiol 1995; 79: 818 - 23. PubMed  
 31. Kraemer WJ, Volek JS, Clark KL, Gordon SE, Puhl SM, Koziris LP et al. Influence of exercise training on physiological and performance changes with weight loss in men. Med Sci Sports Exerc 1999; 31: 1320 - 9. PubMed  
 32. Vandale D, Saris WHM, Tenhoor F. Weight maintenance and resting metabolic rate 18 - 40 months after a diet-exercise treatment. Int J Obes 1990; 14: 347 - 59. PubMed  
 33. Pronk NP, Wing RR. Physical activity and long-term maintenance of weight loss. Obes Res 1994; 2: 587 - 600. PubMed  
 34. Cowburn G, Hillsdon M, Hankey CR. Obesity management by lifestyle strategies. Br Med Bull 1997; 53: 389 - 408. PubMed  
 35. Dunn AL, Marcus BH, Kampert JB, Garcia ME, Kohl HW, Blair SN. Comparison of lifestyle and structured interventions to increase physical activity and cardiorespiratory fitness. A randomized trial. JAMA 1999; 281: 327 - 34. Journal of the American Medical Association  
 36. Andersen RE, Wadden TA, Bartlett SJ, Zemel B, Verde TJ, Franckowiak SC. Effects of lifestyle activity vs structured aerobic exercise in obese women. A randomized trial. JAMA 1999; 281: 335 - 40. Journal of the American Medical Association  
 37. Gaesser GA. Thinness and weight loss: benefical or detrimental to longevity? Med Sci Sports Exerc 1999; 31: 1118 - 28. PubMed  
 38. Miller WC. How effective are traditional dietary and exercise interventions for weight loss? Med Sci Sports Exerc 1999; 31: 1129 - 34. PubMed  
 39. Wickelgren I. Obesity: how big a problem? Science 1998; 280: 1364 - 7. PubMed  
 40. Blair SN, Brodney S. Effects of physical activity and obesity on morbidity: current evidence and research issues. Med Sci Sports Exerc 1999; 31 (suppl): 646 - 62.
 41. Lee CD, Blair SN, Jackson AS. Cardiorespiratory fitness, body composition, and all-cause and cardiovascular disease mortality in men. Am J Clin Nutr 1999; 69: 373 - 80. PubMed