Hopp til hovedinnhold

Fysisk aktivitet ved overvekt og fedme

Sist revidert:Kjerneopplysninger

Definisjon fysisk aktivitet

Definisjon overvekt og fedme

Definisjon energiforbruk

Forekomst

Langvarige effekter

Akutte effekter

Kronisk virkning på fettstoffskiftet

Fysisk aktivitet kombinert med kostendringer

Overvekt og fysisk form

Medikamentell behandling av overvekt

Kirurgisk behandling av overvekt

Innvirkning på kroppssammensetning og omsetning av næringsstoffer
 • Fysisk aktivitet har dyptgripende virkninger på kroppssammensetning og omsetningen av næringsstoffer
 • Det gjelder så vel vedlikehold som økning av muskelmasse med økt hvilestoffskifte til følge, i tillegg til økt kapasitet for mobilisering og utnytting av fett under hvile og muskelarbeid
 • Dessuten er det dokumentert gunstig effekt av fysisk aktivitet på blodets lipoproteinprofil:
  • Økt konsentrasjon av HDL-kolesterol og lavere nivå av triglyserider og LDL-kolesterol
 • Økt metabolsk kapasitet i muskulaturen har også gunstig innvirkning på risikofaktorer som høyt blodtrykk og redusert insulinfølsomhet
 • Disse helsemessig positive effekter kan oppnås gjennom økt fysisk form, uavhengig av vekttap
Fysisk aktive overvektige har redusert sykdomsrisiko
 • Sykdomsrisikoen forbundet med overvekt er betydelig redusert hos personer som til tross for overvekt er i god fysisk form
 • Det stilles derfor spørsmål ved om ikke høy kroppsmasseindeks (BMI) heller enn å være en genuin bidragsyter til sykdom og for tidlig død er et symptominaktiv livsstil og dårlig fysisk form
 • Konsekvensen bør i så fall være at man i behandlingen av overvektige personer bør konsentrere seg mer om den enkeltes habituelle fysiske aktivitetsnivå enn selve kroppsvekten
Anbefalinger
 • For de fleste som ønsker å redusere kroppsvekten, anbefales en kombinasjon av regelmessig fysisk aktivitet og restriksjoner i energiintaket, spesielt hva angår kostens fettinnhold
 • Etter hvert som den fysiske formen bedres og energiforbruket øker fordi man er mer fysisk aktiv, kan man lempe på restriksjonene i matinntak
 • Det er i tillegg til artikkelen gitt praktiske råd for bruk av fysisk aktivitet i behandling av overvekt og fedme

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Kilder

Referanser