Hopp til hovedinnhold

Fysisk aktivitet og psykiske lidelser

Trening som behandlingsmetode er vitenskapelig godt dokumentert ved enkelte former for psykiske lidelser.

Av: Marthe Lein, journalist. Godkjent av medisinsk redaktør.

Sist revidert:


God dokumentert effekt

Barn og ungdom

Hvor mye og ofte?

Hvorfor hjelper trening?

Fysisk aktivitet og angstlidelser

Kilder

Referanser

  1. https://www.fhi.no/nettpub/hin/psykisk-helse/psykiske-lidelser-voksne/
  2. Choi K, Chen C, et.al. Assessment of Bidirectional Relationships Between Physical Activity and Depression Among Adults. JAMA Psychiatri 2019. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.4175 DOI  
  3. Harvey S, Øverland S, et.al. Full Access Exercise and the Prevention of Depression: Results of the HUNT Cohort Study. The American Journal of Psychiatry 2017. doi.org  
  4. Martinsen E. . Fysisk aktivitet for sinnets helse. Tidsskr Nor Lægeforen 2000.
  5. https://www.fhi.no/publ/2018/effekt-av-fysisk-trening-for-personer-med-alvorlige-psykiske-lidelser.-over/
  6. Gordon BR, McDowell CP, Hallgren M et al. . Association of Efficacy of Resistance Exercise Training With Depressive Symptoms Meta-analysis and Meta-regression Analysis of Randomized Clinical Trials.. JAMA Psychiatry 2018. jamanetwork.com  
  7. https://psykologtidsskriftet.no/fagartikkel/2011/04/positiv-sammenheng-mellom-psykisk-helse-og-fysisk-aktivitet-blant-ungdom-i
  8. Zahl T, Steinsbekk S, et.al. Physical Activity, Sedentary Behavior, and Symptoms of Major Depression in Middle Childhood. Pediatrics 2017. DOI: 10.1542/peds.2016-1711 DOI  
  9. https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/fysisk-aktivitet/
  10. Jayakody K, Gunadasa S, et.al. Exercise for anxiety disorders: systematic review.. BMJ Sport 2014. www.ncbi.nlm.nih.gov