Hopp til hovedinnhold

Fysisk aktivitet ved muskelskjelettlidelser

Muskelskjelettlidelser er den dominerende årsaken til sykefravær og uføretrygd. Fysisk aktivitet forebygger slike sykdommer og står sentralt i behandlingen og rehabiliteringen av muskelskjelettlidelser.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/trening/aktivitet-og-helse/fysisk-aktivitet-og-helse/muskelskjelettlidelser-fysisk-aktivitet/ 

Vil du vite mer?