Hopp til hovedinnhold

Akuttmedisinsk behandling av astma hos barn (< 12 år)

Sist revidert:


  1. Nag T, Crowley S, Øymar K, Lødrup Carlsen KC. Akutt astma. Akuttveileder i pediatri. Den norske legeforening. Revidert 2018. Siden besøkt 19.10.2020. www.helsebiblioteket.no  
  2. Norsk legemiddelhåndbok, L10.2.4.3 Ipratropium www.legemiddelhandboka.no