Hopp til hovedinnhold

Asystoli - pulsløs elektrisk aktivitet

Sist revidert:


  1. Hjerteinfarkt med ST-elevasjon. Norsk Legemiddelhåndbok, sist endret 24.06.2016. www.legemiddelhandboka.no  
  2. Avansert hjerte-lungeredning (AHLR) - voksne. Retningslinjer 2015. Norsk Resuscitasjonsråd. nrr.org