Hopp til hovedinnhold

Prehospital trombolyse

Sist revidert:


  1. Wiseth R. Hjerteinfarkt med ST-elevasjon. Norsk legemiddelhåndbok, sist endret 24.06.2016.