Hopp til hovedinnhold

Akuttmedisinsk behandling av hardt skadet person

Sist revidert:
Sist revidert av:

  1. Helsedirektoratet. Norsk indeks for medisinsk nødhjelp. Versjon 4.2, 2020. www.helsedirektoratet.no  
  2. Resuscitation Council UK. The ABCDE Approach. Siden besøkt 31.03.2022. www.resus.org.uk  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Fredrik Bærheim, anestesisykepleier, Helse-Bergen