Hopp til hovedinnhold

Svelget fremmedlegeme

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Fremmedlegeme i spiserøret eller mage/tarm er et potensielt alvorlig problem
Forekomst:
Småbarn utgjør ca. 80% av tilfellene
Symptomer:
Halvparten er asymptomatiske. Symptomer varierer fra brekninger til upåvirkelig hvesing til generell irritabilitet og atferdsforstyrrelser
Funn:
Perforasjon av spiserøret kan gi hevelse på halsen, krepitasjoner og pneumomediastinum, mens perforasjon av magesekk eller tarm kan gi feber, magesmerter og ømhet
Diagnostikk:
Ingen aktuelle tilleggsundersøkelser i allmennpraksis
Behandling:
Kan være aktuelt å hente ut fremmedlegemet ved endoskopi eller kirurgi, eller overvåking til legemet er kvittert
 1. Lee JH. Foreign Body Ingestion in Children. Clin Endosc. 2018;51(2):129-136. PMID: 29618175 PubMed  
 2. Andersen S, Størdal K, Tjora E, Magnussen M. Svelging av fremmedlegeme hos barn. Akuttveileder i pediatri. Norsk barnelegeforening 2021. www.helsebiblioteket.no  
 3. Waltzman ML, Baskin M, Wypij D, Mooney D, Jones D, Fleisher G. A randomized clinical trial of the management of esophageal coins in children. Pediatrics 2005; 116: 614-9. PubMed  
 4. Kramer RE, Lerner DG, Lin T, et al. Management of ingested foreign bodies in children: a clinical report of the NASPGHAN endoscopy committee. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2015;60:562–574. PMID: 25611037 PubMed  
 5. Lee JH, Lee JH, Shim JO, et al. Foreign body ingestion in children: should button batteries in the stomach be urgently removed? Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2016;19:20–28. PMID: 27066446 PubMed  
 6. Lee JH, Lee JS, Kim MJ, Choe YH. Initial location determines spontaneous passage of foreign bodies from the gastrointestinal tract in children. Pediatr Emerg Care. 2011;27:284–289. PMID: 21490542 PubMed  
 7. Tokar B, Cevik AA, Ilhan H. Ingested gastrointestinal foreign bodies: predisposing factors for complications in children having surgical or endoscopic removal. Pediatr Surg Int. 2007;23:135–139. PMID: 17043873 PubMed  
 8. Lim CW, Park MH, Do HJ, et al. Factors associated with removal of impactted fishbone in children, suspected ingestion. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2016;19:168–174. PMID: 17043873 PubMed  
 9. Johansen IH, Blinkenberg J, Arentz-Hansen C. Moen K. Fremmedlegeme i svelget. Legevakthåndboken. Sist oppdatert september 2015
 10. Byerley JS. Pediatric emergencies in the family practice clinic. Clin Fam Pract 2003; 5: 445-66. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Trine Hessevik Paulsen, allmennlege og redaksjonsmedarbeider i NEL