Hopp til hovedinnhold

Brent av brennmanet eller brennesle

Sist revidert:


  1. Nagelsen V. Dette er de vanligste manetene i Norge. Havforskningsinstituttet. Nyheter. Publisert 06.07.2022. www.hi.no  
  2. Montgomery L, Seys J, Mees J. To Pee, or Not to Pee: A Review on Envenomation and Treatment in European Jellyfish Species. Mar Drugs. 2016 Jul 8;14(7):127. PMID: 27399728 PubMed  
  3. Tønseth KA. Helseskade ved kontakt med brennmaneter. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1777-8. PubMed  
  4. Li L, McGee RG, Isbister G, et al. Interventions for the symptoms and signs resulting from jellyfish stings. Cochrane Database Syst Rev 2013 Dec 9;12:CD009688. Cochrane (DOI)  
  5. Doyle TK, Headlam JL, Wilcox CL, MacLoughlin E, et. al. Evaluation of Cyanea capillata Sting Management Protocols Using Ex Vivo and In Vitro Envenomation Models. Toxins (Basel) 2017; 9(7):215. pmid:28686221 PubMed  
  6. Tønseth KA, Andersen TS, Pripp AH, Karlsen HE.. Forebyggende behandling mot brennmanetskader – en randomisert studie. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 1446-9. doi:10.4045/tidsskr.11.0652 DOI