Hopp til hovedinnhold

Brent av brennmanet eller brennesle

Sist revidert:


  1. Tønseth KA. Helseskade ved kontakt med brennmaneter. Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1777-8. PubMed  
  2. Li L, McGee RG, Isbister G, et al. Interventions for the symptoms and signs resulting from jellyfish stings. Cochrane Database Syst Rev 2013 Dec 9;12:CD009688. Cochrane (DOI)  
  3. Tønseth KA, Salvesen Andersen T, Karlsen HE. Brennmanetskader. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 1350. doi:10.4045/tidsskr.09.0617 DOI  
  4. Loten C, Stokes B, Worsley D, Seymour JE, Jiang S, Isbistergk GK. A randomized controlled trial of hot water (45 C) immersion versus ice packs for pain relief in bluebottle stings. Med J Aust 2006; 184: 329-33. Pmid: 16584366 PubMed