Hopp til hovedinnhold

Hoggormbitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Lauridsen MH. Hugormebid. Ugeskr Læger 2003; 165: 3087-91. www.helsebiblioteket.no  
  2. Skadedyrveilederen. Hoggorm. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 14.03.2022. www.fhi.no  
  3. Roed C, Bayer L, Kjær AM et al. Kompartmentsyndrom efter hugormebid. Ugeskr.f.Læger 2009; 172: 327. PubMed  
  4. Huggorm - behandlingsanbefaling ved forgiftning. Giftinformasjonen. Sist vurdert juni 2021. www.helsebiblioteket.no  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok