Hopp til hovedinnhold

Akutt og alvorlig allergisk reaksjon

En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til sjokk og livstruende pustevansker. I enkelte tilfeller kan tilstanden oppstå i løpet av sekunder.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/forstehjelp/allergi/allergi-akutt-alvorlig/ 

Bakgrunn

Typiske symptomer og tegn

Førstehjelp

Forebygging

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Anafylaktisk sjokk. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Steinsvår S. Anafylaktiske reaksjoner. Norsk Legemiddelhåndbok, sist endret 22.11.2020. www.legemiddelhandboka.no 
  2. Stylianou E, Håland G. Anafylaksi. Utposten, utgave 4, 2019. www.utposten.no 
  3. Gulsvik R. Anafylaksi – alt du trodde du ikke visste. Indremedisineren. 20.12.2019. indremedisineren.no 
  4. Herland Berstad AK et al. Norsk veileder i praktisk anafylaksibehandling. Den norske legeforening. 2014 legeforeningen.no 
  5. Working Group of the Resuscitation Council (UK) . Emergency treatment of anafylactic reactions. Guidelines for healthcare providers. 2008. Last rev. 2016 www.resus.org.uk 
  6. Campbell RL. Anaphylaxis: Emergency treatment. UpToDate, last updated Jun 26, 2020. UpToDate