Hopp til hovedinnhold
Dislokasjoner er vanlige skader i kontaktidretter som fotball, håndball og ishockey.
Dislokasjoner er vanlige skader i kontaktidretter som fotball, håndball og ishockey.

Dislokasjon - et ledd som er ute av ledd

En dislokasjon er en leddskade der beinendene er tvunget ut av sin normale posisjon.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/forstehjelp/ben-ledd-muskler/dislokasjon-ute-av-ledd/ 

Definisjon

Årsaker

Symptomer og tegn

Behandling

Hva du gjør hvis du tror leddet er ute av stilling

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Skulderluksasjon. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Midtgaard KS, Bøe B, Lundgreen K et al.. Fremre skulderluksasjon – utredning og behandling. Tidsskr Nor Legeforen 2021. pmid:10.4045/tidsskr.20.0826
 2. Cothran VE. Shoulder dislocation. Medscape, last updated Jan 02, 2018. emedicine.medscape.com 
 3. Thangarajah T, Lambert S. Management of the unstable shoulder. BMJ. 2015 May 28;350:h2537. doi: 10.1136/bmj.h2537 DOI 
 4. Liavaag S, Svenningsen S, Reikerås O et al. The epidemiology of shoulder dislocations in Oslo. Scand J Med Sci Sports. 2011 Dec;21(6):e334-40. Epub 2011 Apr 21. PMID: 21507063 PubMed 
 5. Quillen DM, Wuchner M, Hatch RL. Acute shoulder injuries. Am Fam Physician 2004; 70: 1947-54. PubMed 
 6. Jakobsen BW, Johannsen HV, Suder P, Sojbjerg JO. Primary repair versus conservative treatment of first-time traumatic anterior dislocation of the shoulder: A randomized study with 10-year follow-up. Arthroscopy 2007; 23: 118-123. PubMed 
 7. Longo UG, Loppini M, Rizzello G, et al. Management of primary acute anterior shoulder dislocation: systematic review and quantitative synthesis of the literature. Arthroscopy. 2014 Apr;30(4):506-522. PubMed 
 8. Wakai A, O'Sullivan R, McCabe A. Intra‐articular lignocaine versus intravenous analgesia with or without sedation for manual reduction of acute anterior shoulder dislocation in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 4. Art. No.: CD004919. DOI:10.1002/14651858.CD004919.pub2. Accessed 23 August 2021. The Cochrane Library 
 9. Cunningham N. A new drug free technique for reducing anterior shoulder dislocations. Emerg Med (Fremantle) 2003; 15: 521-4. PubMed 
 10. Olds M, Ellis R, Donaldson K, Parmar P, Kersten P. Risk factors which predispose first-time traumatic anterior shoulder dislocations to recurrent instability in adults: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2015 Jul. 49 (14):913-22.
 11. Vavken P, Sadoghi P, Quidde J, et al. Immobilization in internal or external rotation does not change recurrence rates after traumatic anterior shoulder dislocation. J Shoulder Elbow Surg 2013 Sep 30.
 12. Hurley E, Anil U, Lim Fat D, et al. Operative Treatment of Anterior Shoulder Instability A Network Meta-Analysis. Bull Hosp Jt Dis (2013). 2020 Sep;78(3):202-209. PMID: 32857028. PubMed