Hopp til hovedinnhold
Hva er det første du bør gjøre om en tann løsner?
Hva er det første du bør gjøre om en tann løsner?

Løs tann

Ved forsiktig håndtering av en løsnet, permanent tann, kan man lykkes med å bevare tannen når den reimplanteres.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/forstehjelp/munn-og-fordoyelse/los-tann/ 

Situasjon

Førstehjelp

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Tannskader. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Risheim H. Vurdering av tannskader ved legevakt. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1212-3. PubMed 
  2. Stephens MB, Wiedemer JP, Kushner GM. Dental Problems in Primary Care. Am Fam Physician. 2018;98(11):654-660. PMID: 30485039 PubMed 
  3. McTigue D, Azadani E. Evaluation and management of dental injuries in children. UpToDate, last updated Jul 29, 2021. UpToDate 
  4. Hallmer et al. Jaw fractures diagnosed and treated at Malmö University Hospital: a comparison of three decades. Int J Oral Maxillofac Surg 2010; 39(5): 446-51. PMID: 20189354 PubMed 
  5. Khinda VI, Kaur G, Brar GS, Kallar S, Khurana H. Clinical and practical implications of storage media used for tooth avulsion. Int J Clin Pediatr Dent. 2017;10(2):158–165.
  6. Flores MT, Malmgren B, Andersson L, et al.; International Association of Dental Traumatology. Guidelines for the management of traumatic dental injuries. III. Primary teeth. Dent Traumatol. 2007;23(4):196–202. PMID: 17635351 PubMed 
  7. Lin S, Zuckerman O, Fuss Z, Ashkenazi M. New emphasis in the treatment of dental trauma: avulsion and luxation. Dent Traumatol. 2007 Oct. 23(5):297-303.
  8. Keels MA. Management of dental trauma in a primary care setting. Pediatrics. 2014 Feb. 133(2):e466-76.
  9. Andersson L, Andreasen JO, Day P, et al. International Association of Dental Traumatology guidelines for the management of traumatic dental injuries: 2. Avulsion of permanent teeth. Dent Traumatol. 2012;28(2): 88–96. PMID: 22409417 PubMed 

Referanser

  1. Norsk Resuscitasjonsråd. Norsk Førstehjelpsråd sine anbefalinger for generell førstehjelp 2021. Publisert 18.06.2021. nrr.org