Hopp til hovedinnhold

Amputasjon

Etter en amputasjon er det viktig med riktig stell av amputasjonsstumpen. Sår og infeksjon må unngås.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/muskelskjelett/diverse/amputasjon/ 

Årsaker til amputasjon

Stell av amputasjonsstumpen

Kompresjonsbehandling

Protesestell

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Amputasjoner. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Kalapatapu V. Lower extremity amputation. UpToDate, last updated Jan 28, 2014. UpToDate 
 2. Davidson JH, et. al. Management of the multiple limb amputee. Disability and rehabilitation 2002, VOL.24, NO. 13, 688 - 699.
 3. Handbok for amputerade. Riksforbundet for Trafik og polioskadade, Koalition for A, Elanders Svenskt Tryck, Solna 2001.
 4. Davies RW. Phantom sensation, phantom pain and stump pain. Arch Phys Med Rehabil. 1993 Jan;74(1):79-91. PubMed 
 5. Smith DG, et al. Phantom limb, residual limb, and back pain after lower extremity amputations, Clin Orthop Relat Res. 1999 Apr;(361):29-38.
 6. Geertzem JHB. Martina JD, Rietman HS. Lower limb amputation part 2: Rehabilitation - a ten year litterature review, Prosthetics and Orthotics International, 2001, 25, 14 - 20.
 7. Hermodsson Y, Ekdal C, Persson BM. Outcome after trans-tibial amputation for vascular disease. Scand J Caring Sci. 1998;12(2):73-80. PubMed 
 8. Johnson MI, Mulvey MR, Bagnall AM. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for phantom pain and stump pain following amputation in adults. Cochrane Database of Syst Rev 2015, Issue 8. Art. No.: CD007264. DOI: 10.1002/14651858.CD007264.pub3. DOI 
 9. Department of Veterans Affairs and Department of Defense (USA): VA/DoD Clinical Practice Guideline for Rehabilitation of Individuals with Lower Limb Amputation 2017. www.healthquality.va.gov 
 10. The British Society of Rehabilitation Medicine (BSRM): – Amputee and Prosthetic Rehabilitation – Standards and Guidelines (3rd Edition) 2018, www.bsrm.org.uk 
 11. Sansam K, Neumann V, O'Connor R, Bhakta B. Predicting walking ability following lower limb amputation: a systematic review of the literature. J Rehabil Med 2009; 41: 593-603. pmid:19565152 PubMed