Hopp til hovedinnhold
Albuesmerter er smerter i eller i området rundt albuen.
Albuesmerter er smerter i eller i området rundt albuen.

Albuesmerter, veiviser

Albuesmerter er smerter i eller i området rundt albuen. Som oftest går det over av seg selv. Les mer om dette i vår symptomsjekker.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/muskelskjelett/albuesmerter-veiviser/ 

Hva er albuesmerter?

Forekomst

Hva kan årsaken være?

Vanlige årsaker

Sjeldnere årsaker

Beinbrudd i albuen

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Illustrasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Albuesmerter. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Kane SF,Lynch JH, Taylor JC. Evaluation of elbow pain in adults. Am Fam Physician. 2014 Apr 15;89(8):649-657. PubMed 
 2. Tyrdal S. Belastningsskader i albuen. I: Idrettsskader. Bahr R, Mæhlum S (red.). Oslo: Gazette, 2003.
 3. Doughty CT, Bowley MP. Entrapment Neuropathies of the Upper Extremity. Med Clin North Am. 2019 Mar;103(2):357-370. PMID: 30704687. PubMed 
 4. Mariscalco MW, Saluan P. Upper extremity injuries in the adolescent athlete. Sports Med Arthrosc. 2011;19(1):17–26.
 5. McCall BR, Cain EL Jr. Diagnosis, treatment, and rehabilitation of the thrower's elbow. Curr Sports Med Rep. 2005;4(5):249–254.
 6. Vidal AF, Drakos MC, Allen AA. Biceps tendon and triceps tendon injuries. Clin Sports Med. 2004;23(4):707–722, xi.
 7. Darracq MA, Vinson DR, Panacek EA. Preservation of active range of motion after acute elbow trauma predicts absence of elbow fracture. Am J Emer Med 2008; 26: 779-82. PubMed 
 8. Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten. Oslo, Helsedirektoratet 2014. www.helsebiblioteket.no 
 9. 9.Werner EL, Sharma SP, Kristensen P, et al. Råd og anbefalinger for riktig bruk av bildediagnostikk ved muskel- og skjelettlidelser i allmennpraksis. 2010.
 10. Shapiro BE, Preston DC. Entrapment and compressive neuropathies. Med Clin North Am. 2009;93(2):285–315, vii.
 11. Stevens KJ, McNally EG. Magnetic resonance imaging of the elbow in athletes. Clin Sports Med. 2010;29(4):521–553.