Hopp til hovedinnhold
Smerter fra håndledd kan stråle opp mot albuen.
Smerter fra håndledd kan stråle opp mot albuen.

Håndplager, veiviser

Med håndplager menes smerter, svulster, feilstillinger og nerveskader som gir nedsatt funksjon i håndledd, hender eller fingre.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/symptomer/muskelskjelett/handplager-veiviser/ 

Hva er håndplager?

Hva fører til smerter?

Hva kan årsakene være?

Vanlige årsaker

Sjeldnere årsaker

Hva kan du gjøre selv?

Når bør du søke lege?

Hva gjør legen?

Sykehistorien

Legeundersøkelsen

Andre undersøkelser

Henvisning til spesialist eller sykehus

Illustrasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Håndsmerter. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Boggess BR. Evaluation of the adult with subacute or chronic wrist pain. UpToDate, last updated Aug 25, 2020. UpToDate 
  2. Shehab R, Mirabelli MH. Evaluation and Diagnosis of Wrist Pain: A Case-Based Approach. Am Fam Physician. 2013 Apr 15;87(8):568-573 . PubMed 
  3. Katz JN, Simmons BP. Carpal tunnel syndrome. N Engl J Med 2002; 346: 1807-12. New England Journal of Medicine 
  4. Nasjonal faglig retningslinje for bildediagnostikk ved ikke-traumatiske muskel- og skjelettlidelser. Anbefalinger for primærhelsetjenesten. Oslo, Helsedirektoratet 2014. www.helsebiblioteket.no 
  5. Bodor M, Fullerton B. Ultrasonography of the hand, wrist, and elbow. Phys Med Rehabil Clin N Am 2010; 21:509. PubMed